Den borgerlige regjeringen vil innføre EUs tredje postdirektiv raskt. De fjerner posten sitt monopol på brevsendinger under 50 gram.

Ved innføring av direktivet vil enhetsportoen opphøre. Postombringelsen vil bli lagt ut på anbud, og det vil føre til dyrere posttjenester i distriktene.

Dersom distriktene skal ha samme porto som i sentrale strøk må staten gi mer økonomisk støtte til posten. Det vil si at etter en privatisering av postombringelsen i Norge vil skattebetalerne betale mer over skatteseddelen slik at private aktører kan ta ut fortjeneste. Skattebetalernes penger går til profitt og ikke til raskere og bedre postombringelse.
EØS-avtalen er grunnlaget for at Norge innfører flere direktiv som berører viktige politikkområde i Norge, f.eks datalagringsdirektivet og helsedirektivet.

Nei til EU arbeider for at vi skal si opp EØS-avtalen og erstatte den med en handelsavtale på linje med den vi hadde før EØS avtalen, slik at vi kan være sjef i eget hus.
Norge kan si nei til direktivene, men ettersom vi har et storting med overvekt av ja til EU folk er det liten vilje til å reservere seg der.
Nei til EU arbeider hver dag for at våre politiske ledere skal respektere Norges Nei til EU, en del av det er å si opp EØS-avtalen.