Gå til sidens hovedinnhold

Riktig å kaste planen i søpla

Artikkelen er over 7 år gammel
Kretsløp Follo er død. Styret har tatt et smertefullt valg: Kastet gigantprosjektet i søpla. Det er en riktig beslutning.Spørsmålet er om det er noe fra prosjektideene som kan resirkuleres.
Kretsløp Follo var prestisjeprosjektet som skulle vise alle andre hvor smart det går an å håndtere avfallet vårt. Når representantskapet i Follo Ren - ordførerne i Follo-kommunene - møtes mandag, er forventningen at de følger styrets anbefaling og legger prosjektet dødt.
Det er i hovedsak fire grunner til at Kretsløp Follo må skrinlegges: Oppslutning, økonomi, organisering og teknologi. Først takket Asker og Bærum nei til å bli med, så sa Ski kommune nei til å øke lånerammen. Kostnadene ble etter hvert så store - anslagsvis 340 millioner - at det ble et for stort løft for resten av kommunene. Å organisere prosjektet i et eget AS fremfor et interkommunalt selskap, ville også frata kommunene den aktive kontrollen de har hatt med prosjektet. Til slutt er diskusjonene om teknologien har blitt en belastning for Kretsløp Follo, der i blant annet sluttmarkedet for biogassen som skulle produseres, ikke har utviklet seg i tråd med forventningene.
Utfordringen for Follo Ren og eierkommunene, blir å sikre at vrakingen av Kretsløp Follo ikke stopper en helt nødvenig utvikling i avfalls- håndteringen i Follo.
Martin Gray