Gå til sidens hovedinnhold

Steintøff Follo-historie

Artikkelen er over 7 år gammel
Som man graver i skogen får man svar. Bare spør arkeologene som har gravd frem en hel steinalderboplass på Langhus.
Arbeidet med store samferdselsprosjekter i regionen vår har gitt arkeologene travle tider. Der veier og jernbaneskinner skal frakte oss frem i høy fart om noen år, har tiden stått stille i mange tusen. Med et spadestikk kommer vår fjerne historie frem i lyset. Og for en spennende historie det er!
På Langhus har man funnet restene av tre steinalderboplasser. For nesten 11000 år siden fant en gruppe mennesker frem til området, som da var omgitt av hav, og slo seg ned. Her kunne de jakte, fiske og sanke til livets opphold. Med spader og graveskje kan arkeologene vise at de som bodde der brukte pilspisser av flint, de har funnet økser og kniver, kokegroper og husrester. Så gamle boplasser som nå er avdekket hører til sjeldenhetene, og bekrefter igjen at stedsnavnet «Langhus» har en trygg historisk forankring.
Er det riktig å legge veier og jernbaner over spennende arkeologiske funn? Ja. Det som graves frem av fagfolkene tas godt vare på for ettertiden, og ingenting av det som er funnet så langt er så unikt at det tvinger frem nye veivalg. Men vi trenger å bli bedre kjent med vår lokale historie, så kan noen lage en skikkelig utstilling med alle funnene når arbeidet er over?
Martin Gray