Mens noen Follo-kommuner holder anleggene stengt for publikum, er det andre som gjenåpner sine anlegg i dag

Etter å ha vært stengt en periode, gjenåpnes nå både idrettsplasser og lekeplasser i Ås, men det er med visse forbehold. I andre kommuner i Follo velger de fortsatt å holde anleggene stengt. Praksisen er forskjellige fra kommune til kommune. Her er en oversikt.