De siste månedene har det vært bekymring i politidistriktene knyttet til det økte pris- og lønnsnivået. Det har vært uro for om det ville gå ut over tryggheten og beredskapen, og det har vært flere medieoppslag, også i Østlandets Blad, om at politiet må nedbemanne for å dekke økte kostnader.

Senterpartiet og Ap har lyttet til politiet og tatt signalene om stramme budsjetter på alvor. Nå prioriterer regjeringspartiene over 550 millioner kroner til politiet i revidert nasjonalbudsjett. Det betyr at politiet kompenseres for den økte pris og lønnsveksten (155 mill. kroner). I tillegg til priskompensasjon satses ytterligere 400 millioner kroner på økt beredskap og for å sikre et tilstedeværende politi, der folk bor.

Les også

Demenslandsby, noe for Nordre Follo kommune?

Senterpartiets mål er at politiet skal være til stede i hverdagen til folk og at det lokale politiet må styrkes. En desentralisert politistruktur med tilstedeværende politi i hele landet, sikrer beredskap og nødvendig lokalkunnskap hos politiet og er spesielt viktig i den sikkerhetspolitiske situasjonen landet vårt står i.

Det er allerede nå klart at Øst politidistrikt får 14,6 millioner kroner i kompensasjonen for pris og lønnsvekst. I tillegg skal også Øst politidistrikt ha en andel av de 400 millionene som bevilges til politiet nasjonalt. Fordelingen av de 400 millionene er ikke klar enda, men skal skje i samråd med politiet selv.

Senterpartiet er glad for denne tydelige satsingen på politiet i revidert nasjonalbudsjett. Øst politidistrikt kompenseres med dette for den økte pris og lønnsveksten, det er viktig i seg selv. I tillegg kommer en betydelig styrking av politiet generelt med ytterligere 400 millioner. Her forventer vi at så godt som hele denne satsingen ender ute hos politidistriktene, og at det fordeles i tråd med tilbakemeldingene vi har fått fra de som jobber i tjenesten.

Les også

Vi må gjøre det lettere å la tiden på ungdomsskolen bli noe du kan minnes som positivt

Disse midlene må fordeles slik at man kan styrke bemanningen og sikre et nært og tilstedeværende politi - også i våre områder.

Anders Eidsvaag Graven (fylkestingskandidat Akershus) og Tor Magnus Berntsen (førstekandidat Nordre Follo), Senterpartiet, Ski