Som kjent er Venstre og KrF med i dagens Erna Solbergs høyreledede regjering, med støtte fra Frp. Solbergregjeringen lover mindre skatt (på inntekt), noe som i praksis har vist seg å være rundt en hundrelapp pr. familie i året.

På den annen side har det vært en betydelig skatteskjerpelse for folk flest, i form av mindre godtgjørelser, større gebyrer, og langt mere avgifter. Ikke minst på drivstoff og elkraft. Men mest underlig er FRPs oppførsel: Love lavere drivstoffavgifter og færre bommer, men da de begynte å støtte Erna Solberg, så stemte de konsekvent mot egen politikk.

Alle som støtter Erna lover mindre skatt, men sannheten er altså helt motsatt. For i regjeringen Solbergs tid er det nemlig innført skatt på bl.a. hjemreiser for pendlere, skatt på tjenestereiser, skatt på pendleropphold, skatt på tariffestede sluttvederlag, skatt på kost og losji for arbeidstagere på jobbreise, avkortning av reisefradrag for pendlere til og fra jobb.

Videre avkortning av dagpenger, avkortning av uføretrygden, avkortning av etterlattepensjonen, avkortning av arbeidsavklaringspenger, avkortning av sluttvederlag, slutt på gratis fysioterapibehandling for folk med kroniske sykdommer, bevisst underregulering av løpende pensjoner, kutt i fri rettshjelp, skatt og arbeidsgiveravgift på tips, mer enn 30 % økning i elavgiften, + 55 øre + mva. i ekstra drivstoffavgift, økt avgift på kollektivtransport, økte avgifter på kinobilletter og fotballkamper, kutt i bostøtte, og kutt i støtten til glutenallergikere.

I tillegg har Solberg & co. stått for lavest lønnsvekst etter krigen, økt egenandel hos legen, økt makspris i barnehagen, fjerning av skolefrukttilskudd, kutt i stipendordningen for studenter, kutt i barnetillegget for uføre, kutt i bilordning for bevegelseshemmede, og spesielt asosialt kutt i tannhelsetjenester og brillestøtte for ubemidlede og barn.

Det er tydelig at den blå regjeringen også vil ha tilbake de synlige klasseskiller igjen. De som har råd til tannhelse eller ikke, slik det var i gamle dager.

Fremover vil Erna Solberg med Høyre, Venstre, KrF, MDG, AP, SV og Rødt ha høyere avgifter på drivstoff, såkalt miljøavgift. Bare ting benevnes med miljø, er kynismen raskt fremme og legger på distriktsfiendtlige avgifter, så Norge i enda større grad tvangsurbaniseres. Det finnes imidlertid kun et parti som har stemt for lavere drivstoffavgifter, og lavere elavgift, de 8 siste årene på Stortinget, og det er Senterpartiet.

Greit å vite hva som egentlig er sannheten om skatter og avgifter.