Midlertidige fartsdempere skal få ned farten i Fossveien

Bommen i Fossveien ble åpnet for å gjøre det lettere for folk i nabolaget å komme seg frem mens arbeidet med gang- og sykkelveien på fylkesvei 152 Langhusveien holdt på. I fjor sommer skulle den stenges igjen, men da var låsen ødelagt. Nå har Nordre Follo kommune plassert ut midlertidige fartsdempere for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter.