Miljøsvikernes julegave til Oppegård 

OMSTRIDT: Motocrossbanen i Assurdalen er det mange som gleder seg til, men andre gleder seg ikke til den etableres. Hva mener du om saken? Send ditt via skriverommet på øb.no

OMSTRIDT: Motocrossbanen i Assurdalen er det mange som gleder seg til, men andre gleder seg ikke til den etableres. Hva mener du om saken? Send ditt via skriverommet på øb.no Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nå er det uforståelige samarbeidsprosjektet Nordre Follo en realitet. Miljøkommunen Oppegård – som vil stenge skytebanen på vestsiden av Gjersjøen på grunn av støy – skal slå seg sammen med støykommunen Ski. For hva annet skal man annet kalle en kommune, som sier ja både til et støyende Beredskapssenter og en gigantmotocrossbane. Tankevekkende strategisk plassert i kommunens aller mest nordvestre hjørne – tett inntil nabokommunene Oppegård og Oslo – og dermed langt unna der alle bestemmende politikere i Ski bor. Noen folkeavstemning om en eventuell sammenslåing ble det aldri noe av – for politikerne alene vet tydeligvis hva som er best ...

Med seg inn i dette ekteskapet har miljøsvikerne i Ski tatt med seg en gigantmotocrossbane i Assurdalen. Det endelige vedtaket ble tydeligvis fattet i juni – om jeg har forstått det riktig – da kommuneplanen i Ski var oppe til behandling i formannskapet. ØB kunne 17/6 melde om en amper debatt. Tydeligvis var det viktig med et ja til banen der og da – sannsynligvis fordi Ski dermed kunne gjøre sitt valg uavhengig av Oppegård, som de visste sterkt hadde protestert mot planene. Noen felles diskusjon om banen etter sammenslåingen, ville man åpenbart unngå. Som om ikke Beredskapssenteret alene vil lage nok støy, hadde et flertall av støybagatelliserende politikere ingen betenkeligheter med en motocrossbane i nærheten. For, som de sa i sin argumentasjon: Området er allerede ødelagt.

Hvem sin skyld det er? Jo, det er et stort flertall kløktige politikere i Ski, som allerede i 2011 sa at ødelegger vi Assurdalen med 60.000 billass fyllmasse, kan vi jo like godt legge en motocrossbane på toppen. Jeg var selv til stede på dette møtet den 30. mars, fordi skogbestyrer Reidar Haugen og jeg først med takksigelser ble tildelt kommunens Miljøvernpris. Deretter vedtok det samme kommunestyret en miljødiskutert oppfylling av Assurdalen som grunnlag for en motocrossbane – som de mente NMK Follo så sårt trengte. ØB skrev i en leder at dette måtte våre en Miljøvernpris med bismak (ØB 1/4-2011). Det var det i en slik grad at jeg senere leverte prisen tilbake.

Dette er historie – og jeg vet veldig godt at både to miljøvernministere fra SV og Fylkesmannen i Oslo og Akershus senere har applaudert forslaget. I Oppegård Avis 2/5-2013 står det imidlertid under overskriften «Raser mot motocrossbanen» at «Oppegård tidligere flere ganger har klaget på vedtakene fra politikerne i Ski. Lokalpolitikere i Oppegård slakter planene og er ikke nådige i sin dom over anlegget rett i vårt nabolag. Dette vil medføre mye støy, og en annen støy enn det motorveien produserer. Støy er et helseproblem, og det blir ikke bedre med å innføre enda en støykilde i nærmiljøet». Kloke ord fra Mari Ann Berg i Oppegård SV.

Det er denne julegaven Ski kommune gir Oppegård når de nå skal slå seg sammen. Det ble en amper stemning om saken da motocrossbanen ble tatt opp under behandlingen av kommuneplanen på forsommeren (ØB 7/6). Høyre viste da ved modig klokskap å gå tilbake på sin støtte til banen, med varaordfører Camilla Hille fra Venstre som den fremste talsperson for prosjektet. Det var grunnen til at jeg i to leserbrev rettet en del spørsmål til nettopp henne (ØB 2/8 og 29/8). Dette var hun tydeligvis ikke komfortabel med, for i det siste svaret skriver hun at «Løvland ikke gir seg i sitt skyts mot Venstre og meg som person for et vedtak alle har stilt seg bak gjennom mange år. Det er leit at en enkeltperson blir utsatt for personangrep i sosiale medier og må stå alene til ansvar. Det oppleves urettferdig».

Hvorledes mine to innlegg kan oppleves som et personangrep, skjønner jeg ikke. Men jeg skjønner at det er langt hyggeligere med et stort «Hjemme hos-oppslag» (ØB 26/7) enn å få et kritisk blikk rettet mot sitt standpunkt i denne miljøsaken. Jeg registrerer bare med siste tilsvar fra Hille (ØB 2/9) at hun uriktig påstår at jeg har fått svar på alle mine spørsmål. Det stemmer slett ikke – og det siste innlegget var jo mest en hyllest til partiet under overskriften «Venstre er til å stole på både for frivillige og miljøet». Det vil mange tusen støyutsatte beboere i nærområdet og med store ødelagte turområder på grunn av bråk fra nå både Beredskapssenteret og en motocrossbane, neppe være enige i. Resultatet i kommunevalget for partiet skal jeg ikke kommentere.

DET ER ingen tvil om at Venstre har mange gode saker, men støtten til motocrossbanen er et gigantisk miljøsvik – og det er da på ingen måte glemt at andre partier har det samme synet. Når nettopp Venstre er trukket frem, er det fordi representanter for partiet i mange år har fremstått som fanebærere for banen – allerede med Geir Hammer i 2011 og nå også Arne Gunnar Havnås (ØB 28/6). Noen tilhengere finnes forresten også i Oppegård, med blant annet Frp og MDG på ja-siden, om jeg har lest avisene riktig.

Bare for å gjenta noe som jeg før har skrevet: Enhver sammenligning mellom den allerede eksisterende lyden fra E6 og lyden fra en kommende motocrossbane er det rene sludder og vås. Lydbildet er totalt forskjellig og slett ikke fanget opp i uttalelsen fra skrivebordskonsulentene. For, som jeg også har skrevet: Det er stor forskjell på helseskadelig og helsebelastende støy.

Mange interessante uttalelser har ellers fremkommet. Blant annet at banen vil bedre folkehelsen. I så henseende har begrepet folkehelse en langt annen betydning enn det jeg legger i begrepet. Det er ellers interessant å lese at det er fire dyktige landslagsutøvere på Siggerud. Selvsagt veldig hyggelig og bra, men saken er jo den at de åpenbart har kommet dit, ikke på grunn av den nye banen, men på tross av. De må dermed allerede ha god tilgang til å kunne drive og utvikle sin idrett annetsteds. Dessuten: NMK Follo skal slite med å overbevise at skogbeplantning omkring anlegget vil ha noen støydempende effekt.

Under overskriften «Nei til bane i folks nærområde» (ØB 28/6) skriver blant annet Harald Lundstedt i Forum for natur- og friluftsliv i Oppegård: «Ski kommune fortsetter å dytte store støykilder på befolkningen i Oppegård. Det var mye jubel å høre fra politikere i Ski da Politiets Nasjonale Beredskapssenter ble besluttet anlagt på Taraldrud. Oppegårds protester og bekymringer ble fullstendig oversett. Etter at Stopp Støyen startet sitt arbeid kom noen politikere på banen for å bidra til å minske støyen, som de plutselig oppdaget kunne bli et problem. Hvor mye de vet om følgene av motocrossbanen vites ikke, men de fortsetter å bruke Oppegårds nærområder som søppelkasse».

Jeg vet at denne miljøsaken er tapt – i det minste i første omgang. Den uønskede julegaven fra miljøsvikerne i Ski til Oppegård er ikke åpnet, men i 2020 blir den det. Da blir det bråk, både fra banen og alle som plutselig vil oppdage hva det underkommuniserte baneprosjektet medfører. Hensikten med dette innlegget er først og fremst nok en gang å si hva som overraskende for svært mange er i vente i 2020. For motocrossbanen har til de grader i årevis gått under radaren til store deler av befolkningen nord i Nordre Follo – som nå vil rammes som beboere og / eller turgåere. «Hundremetersskogen» i boligstrøk, som blant annet Venstre før valget sa de vil bevare, står dessverre ikke til troende.

Jeg vet også at jeg ved mitt engasjement i denne saken i mange år, oppfattes som et ekkelt hår i suppa til NMK Follo og andre motocross-entusiaster. Det vil jeg fortsette å være, selv om jeg har blitt beskyldt for å være både korrupt og inhabil som meningsytrer. Vi er mange som fra «gamle dager» husker den enkle Stallerudbanen nord for Langhus, der det bare var noen kjøredager i året. Rent støymessig var det likevel negative kommentarer fra mange hold – både fra beboere og turgåere – og en stor glede da den ble lagt ned.

Det siste en pasient sa til meg da han gikk ut fra kontoret, var dette: «Kjemp videre mot motocrossbanen. Jeg husker bråket fra Stallerudbanen helt til Siggerud – og jeg bor innerst i Brusagaveien».

Birger Løvland, Oppegård

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags