Gå til sidens hovedinnhold

Mindre skoler bedre og billigere enn store

Pandemier er mer problematisk med få store skoler enn flere mindre. Jo større skole jo flere får smitten og desto større blir konsekvensen, spesielt når skolen ligger i et kompakt område.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Brønnerud skole med en klasse på hvert trinn har skolehage som er vanskelig å få til ved store skoler i kompakte steder. Lørdag 9. januar yrende liv ved Brønnerud skole i akebakke og på skøytebane i skolegården mellom hus med sjel og dugnadsinnsats. En skolegård med klatrevegg og bordtennis, lite tenkelig ved store skoler.

Kroer skole 13. januar vindstille, mens ved Rustad skole sur vind slik det ofte er rundt store bygg. Kroer barnehage i samme bygg som barneskolen, integrering, i motsetning til Rustad skole med segregering med egen inngang for varelevering og ansatte. For å bygge Åsgård skole dobbelt så stor som behovet, må ungdomsklubben Midgard rives uten at kommunen har penger til et like godt tilbud. Et argument var at ungdom ikke burde være i nærheten av en barneskole, opplæring til segregering med frykt og mindre forståelse for andre. Flere har påpekt at det blir dyrt for kommune å ikke gjøre ungdom til gagns mennesker, men skyve dem ut i passivitet eller uønsket virksomhet. Det er ikke regnet med i kostnadene for Åsgård skole, heller ikke tidsbruk, mer stress, dårlige helse, kø og kork på grunn av større reiseavstander.

Store skoler favoriserer store utbyggere og ikke de mindre lokale bedriftene som er de ideelle ved miljø og ressursvennlig opprusting og rehabilitering. Bygging av nye store skoler betyr at kommunene tappes for både penger og varige arbeidsplasser. Skoler er viktig for nærmiljøet. Sentralisering betyr mindre dugnad og et dårligere sosialt fellesskap både for barn og voksne. De som tjener på store skoler er kapitalsterke utbyggere, konsulentfirma og lærere som tjener mer som spesialister enn som praktiske generalister.

Kommentarer til denne saken