Det er med sorg vi mottok beskjeden om at vår mangeårige politiske kollega og venn, Knut Langekjend, gikk bort den 8. september.

Knut ble bare 79 år gammel, men hadde tjent Høyre i en liten menneskealder.

Han var i sine yngre dager formann i Oppegård Unge Høyre, og i Akershus Unge Høyre, og ble nestleder i Unge Høyres Landsforbund i sekstiårene, blant andre, sammen med Rolf Presthus.

I Oppegård Høyre var Knut formann i tiden 1974 – 78, og i 1975 ble han innvalgt i kommunestyret.

Knut gikk ut av lokalpolitikken bare 46 år gammel. Han hadde rukket tolv år i kommunestyret, og hadde hatt alle de «tunge» vervene: han satt åtte år i formannskapet, var varaordfører i åtte år og Høyres gruppeleder. I fire år ledet han skolestyret.

Varaordfører Knut var kjent i kommunen som en skikkelig tallknuser, og når «Vara'n», som han respektfullt ble kalt, hadde sagt noe om økonomien, var det få som hadde noe å legge til.

I tillegg til årene som varaordfører var Knut i åtte år leder i kommunens faste byggekomité.

Ikke alle lokalpolitikere har satt så tydelige spor etter seg som Knut gjorde i disse årene. Han sto for ledelsen av byggingen av flere skoler, Toppenhaug eldresenter og Sofiemyr stadion. Ikke minst var han svært opptatt av Sofiemyr kirke, som han ønsket skulle bli en kirke med lave terskler, den hadde kanskje ikke kommet til å bli realisert, uten Knuts kraft.

Knut var en politisk «altmuligmann». Han mente at «ingenting er umulig, noe tar bare litt lengre tid». Knut hadde en enorm arbeidskapasitet, han hadde humor og vilje, og tok ikke et nei for et nei. Først og fremst tok Knut Langekjend ikke seg selv høytidelig, han hadde både humor og en smittende latter. Det er trygt å si at Knut i stor grad har preget den kommunen han i så mange år virket i, på en god måte. Vi lyser fred over Knut Langekjends minne.