Ved utgangen av året 2022 vil Ski og Kråkstad Arbeiderlag minnes to av sine største kjemper som har gått bort i løpet av året: Martin Huse og Rolf Gjølstad.

Martin Huse døde 4. juli, nesten 93 år gammel. Martin var utdannet maskiningeniør og jobbet hele sitt virke i «på jernbanen». Som pensjonist ble han under den store snøvinteren 2002 spurt om å dukke opp på sin gamle arbeidsplass for han var den siste som kunne dette med å tine frosne tog med mer. Han hadde sittet i det interne «tineutvalget» i NSB på 1980-tallet.

I mellomtiden var lærdommen gått tapt og Martin ble tilkalt. Det resulterte i at han begynte på sitt «andre yrkesliv» på jernbanen. Der jobbet han til han ble utrolige 86 år. Martin kom inn i kommunestyret og formannskapet i forbindelse med valget i 1963. Allerede fire år senere ble han leder av Bygningsrådet.

Som den eneste av de gamle utvalgslederen fra Arbeiderpartiet så ble han gjenvalgt som leder av Bygningsrådet flere ganger under det borgerlig flertallet på 1970-tallet. Og da Bygningsrådet ble slått sammen med (drifts)teknisk utvalg til Teknisk styre på 1980-tallet så ble han også valgt som leder der. Etter at han gikk ut av kommunestyret så ble han valgt inn i styret i Nordre Follo renseanlegg og etter hvert mangeårig styreleder der.

Som politiker så oste det kompetanse av Martin, men også et stort engasjement for sosial boligbygging. I tillegg var Martin svært engasjert i driften av Folkets Hus og selvsagt i drift i og utviklingen av jernbanen.

Martin sto til valg til kommunestyret siste gang som 90 åring. Noe som egentlig er smått utrolig. Martin var en ivrig friluftsmann. Han var i alle år også glad i å danse og var aktivt med i Gammel dansens venner.

Rolf Gjølstad døde 21. september, nesten 81 år gammel. Rolf var ingeniør og arbeidet først for Alf. R Bjerkes malingsfabrikk. Siden ble han først inspektør i Arbeidstilsynet og så verneleder på Vinmonopolet.

Det var naturlig at han var opptatt med forhold som arbeidsmiljø og arbeidstakeres rettigheter. Rolf ble valgt inn i Ski kommunestyre første gang i 1975 og satt i tre perioder. I de siste to periodene satt han i formannskapet og var nestleder i kommunestyregruppa. Han ble også valgt i (drifts)Teknisk utvalg i 1975 og etter valget i 1979 så gikk han inn i det nye felles Teknisk styret.

Der utgjorde han Arbeiderpartiets høyst kompetente og svært respekterte gruppe samme med Martin Huse. Etter at han gikk ut av kommunestyret så fortsatt han i Teknisk styre i flere nye perioder. Han gjorde comeback i Utvalget for Teknikk og Miljø så sent som i 2015.

Rolf var alltid bevist på at det er politikken som skal styre samfunnet, ikke teknokrater eller offentlige administratorer. Rolf var en ivrig orienteringsløper i unge år, mens slektshistorie ble hans store lidenskap etter politikken. Han satt i flere år i styret i Ski slektshistorielag. Han var også engasjert i driften av Folkets Hus.

Både Martin og Rolf fremsto som «hel ved». Ordentlige. Ryddige. Saklige. Oppofrende. Formelle når det var på sin plass, men joviale ellers. Og de var opptatt av at det var økonomisk drift i alt de foretok seg. Vi kan trygt slå fast at de var «solide». Derfor er de også dypt savnet.

Vi lyser fred over deres minne.

Ove K Kjølstad