Kåre Ringlund var professor i plantekultur ved NMBU (tidligere NLH) fra 1986. Hans mangeårige arbeid med planteforedling i hvete for å forbedre bakekvaliteten la grunnlaget for å kunne dyrke hvete med matkvalitet i Norge. Denne innsatsen har vært avgjørende for utviklingen av norsk hveteproduksjon, og for at vi i de fleste år har høy selvforsyningsgrad av norsk matkorn.

Kåre Ringlund var født på Skreia i 1934. Han studerte jord- og plantekultur ved NLH, og avla eksamen for Cand. Agric i 1960. Han valgte en forskerkarriere og tok Lisensiatgraden i plantekultur ved NLH i 1965, og i tillegg PhD grad i crop science ved Michigan State University i 1967. Han ble ansatt som forsker i det norske kornforedlingsprogrammet i 1968 med ansvar for hveteforedling. I 1977 ble han ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for plantekultur, NLH, og som professor fra 1986.

Forskningsarbeidet ble i stor grad genetikk og planteforedling i hvete. Sammen med daværende professor ved Institutt for plantekultur, Erling Strand, la Kåre Ringlund grunnlaget for morderne hveteforedlingen i Norge og utviklet sorter som var tilpasset det norske klimaet med stor avling og med evne til å tåle fuktig vær før innhøstingen uten å tape bakekvaliteten. Kåre Ringlund bygde viktige internasjonale nettverk, og etablerte blant annet et nært samarbeid med CIMMYT (det internasjonale senteret for planteforedling i hvete og mais i Mexico). Hvetelinjer fra CIMMYT ble testet i Norge, og de beste av disse ble krysset inn i det norske hveteforedlingsmaterialet. Dette bidro til nye norske hvetesorter med kortere strå, god stråstyrke, bedre resistens mot sykdommer, og kvalitetsegenskaper som kunne innfri den norske mølle- og bakeindustriens behov. Disse nye hvetesortene som ble tatt i dyrking i Norge fra midten av 1970 og utover la grunnlaget for en økning i norsk mathveteproduksjon fra omtrent ingen ting til 250.000 tonn i 2005. Dette tilsvarte i gode sesonger en norskandel på 70 % i hvetemelet.

Kåre Ringlund var svært opptatt av global matsikkerhet, og så hvor viktig det var å ha tilgang på godt tilpassede sorter til eksisterende klima- og dyrkningsforhold i alle verdensdeler. Kåre Ringlund bidro med sin kunnskap for å forbedre planteproduksjonen på Madagaskar. Han hadde også et forskningsopphold ved FAO i Roma, og et 2-åring opphold ved CIMMYT der han kunne bidra i dette viktige arbeidet.

NMBU (NLH) hadde gjennom Kåre Ringlund en medarbeider med gode lederegenskaper, og hans innsats bidro sterkt til utviklingen i forskning og undervisning. Han var en viktig pådriver for å ta i bruk datateknologi, og for å videreutvikle forsøksmetodikk. Kåre Ringlund var i flere perioder instituttleder ved henholdsvis Institutt for plantekultur og Institutt for plantefag. For studentene var Kåre Ringlund en populær foreleser og veileder for master- og PhD-studenter.

Planteforedlingsmiljøet både i Norge og internasjonalt, og kornbransjen generelt har mye å takke Kåre Ringlund for. Gjennom omtanke for medmennesker og sin gode utstråling skapte Kåre Ringlund et godt og kreativt arbeidsmiljø rund seg. Vi er mange som har hatt gleden av å ha ham som dyktig foreleser, faglig veileder, kollega og venn. Kunnskapen han delte med oss, og de gode minnene lever videre.

Vi lyser fred over Kåres minne.