Vår gode venn Berulf Heldal døde uventet 13. august, nær 91 år gammel. Han vokste opp på Buskerud landbrukskole, hvor far hans var lærer og senere rektor. Etter artium ved Eidsvoll landsgymnas i1948, tok Berulf agronomeksamen ved Buskerud landbruksskole i 1951. Fra høsten 1952 til våren 1955 var han vår klassekamerat ved NLH (nå NMBU), med fagkrets jordbrukets plantekultur. Etter eksamen fikk Berulf stilling som vitenskapelig assistent ved Fysisk institutt, NLH. I 1964 tok han licensiatgrad i landbruksmeteorologi. Fram til 1975 avanserte han til førsteamanuensis ved instituttet. Samme år ble han instituttsjef ved det nyopprettede NLVF`s instrumenttjeneste. Fra 1981 var han direktør for AS Insrumenttjenesten til han ble pensjonist i 1994.

Berulf var gjesteforeleser ved ”Short internathional postgrgraduate course in agricultural meteorology”, Bet Dagan I Israel 1973. Han var sakkyndig ved flere skjønn om vassdragsregulering, og han hadde konsulentoppdrag om landbruksmeteorologi. Han var med i utvalg om landbruksmeteorologi og om forsking på planters overvintring. Han publiserte flere avhandlinger og populære artikler om landbruksmeteorologi.

Berulf hadde mange interesser og hobbyer. Vi kan nevne data, jazz, reiser, elgjakt, hytteliv og hobbyveksthuskultur.

Vi var sju klassekamerater som ble boende i Ås, og vi har holdt sammen og møttes ved spesielle anledninger, gjerne med ektefeller. I pensjonisttiden har vi hatt ukentlige treff til det siste selv om antallet etter hver ble redusert.

Berulf traff Karen Jensen på en klassetur i Nord-Jylland i 1954. De giftet seg og fikk barna Jens og Else Marie. Karen døde etter kort tids sykeleie i 2013. Våre tanker går til de etterlatte.

Nils Skaland

Egil Øyjord