Tidligere kretsleder i Follos speiderkrets og meget aktiv Ski-leder gjennom mange år, Alf Salvesen, døde søndag 29. november. Alf, eller sir Alf som mange kalte ham, ble 84 år gammel.

Det var i 1962 Alf startet opp som speiderleder i 1. Ski gruppe av Norsk Speidergutt-Forbund. Han ble kontaktet av noen speidergutter som ønsket en aktiv roverleder. Dermed var Alf i gang med speidergjerningen i Ski. Og to år senere overtok han troppen som troppsleder og var aktiv i troppen frem til 1970. Alf var også gruppeleder for Ski-speiderne i flere år.

Alf fikk kallenavnet sir Alf fordi han hadde en utpreget engelsk stil etter lengre opphold i England i ung alder. Hans kontakter i England førte blant annet til utveksling med en tropp fra Southgate tidlig på 70-tallet. I 1969 var Ski-speiderne i Nederland, England og Wales med sir Alf som leder.

- Det er først når man reiser utenlands at man virkelig opplever at speiderbevegelsen er internasjonal. Det er speidere i hele verden og forskjellene er egentlig små, sa Alf blant annet etter den store speiderturen.

I tillegg til å være en meget aktiv Ski-speider deltok han også engasjert i Follo-speidingen. Han var blant annet leirsjef på guttekretsens kretsleir på Kvernmoen i 1974. Motto for leiren var «Per ardua ad astra - K-74 kaller verdensrommet». Leirsjefen så imidlertid ikke ut til å ha mistet bakkekontakten der han under hele leiren vandret rundt blant teltene i sine leirsko, noen solide trebunner fra Holland.

St. Georgsgildenes leirsted Kvernmoen i Aremark ble innviet med Follo-speidernes kretsleir.

Alf var kretsleder i Follo krets av Norsk Speidergutt-Forbund fra 1976 til 1978.

Sir Alf var en fargerik person som hadde mye omsorg å øse av i tillegg til at han hadde ordet i sin makt. Han var en ivrig og engasjert historieforteller. I Follo og også på nasjonalt speiderplan ble han brukt som seremonimester, vert for utenlandske speidere, ordstyrer, stabssjef, hovedtaler, arrangør, minnetaler, GUM (Guds utsendte medarbeider i speidersammenheng) og ikke minst som oppriktig engasjert medmenneske.

Etter sin aktive speiderledertid har Alf alltid vært hjertelig tilstede og også stilt opp når det har vært behov for hjelp på speiderarrangementer i Follo. I august deltok han da «Follos erfarne speidere» møttes til aktivitet, middag og mimring på Kvernmoen leirsted i Aremark. Superveteranen har deltatt på alle veteransamlingene i Follo krets av Norges speiderforbund og vært en engasjert støttespiller.

Alf var opptatt av menneskelige verdier og var en hjelpsom og hensynsfull speidervenn som følte ansvar for andre, ærlig og pålitelig og som gjorde sitt beste i motgang og vansker.

Follospeiderne minnes Alf Salvesen i takknemlighet.

Knut Mæhlum

Follo krets av

Norges speiderforbund