Minst 11.000 liter spillolje ble sluppet ut i grunnen ovenfor Kolbotnvannet. Nå er Toyota dømt til å betale grunneier Bilhuset nærmere én million i erstatning

Da det ble oppdaget olje i Myrvollbekken våren 2017, ble det slått full alarm. Bilhuset Kolbotn, som eier eiendommen der oljen stammet fra, fikk strenge pålegg om å rydde opp. Nå er leietakeren som forurenset, Toyota, dømt til å betale 2/3-deler av kostnadene ved oppryddingen.