Mistanke om ruskjøring etter utforkjøring i Ski

Det har vært en ganske rolig natt i Follo, ifølge politiets logg.