Gå til sidens hovedinnhold

Mitt valg var å takke ja til vaksine da jeg ble tilbudt vaksinering 2. mars. I etterpåklokskapens lys er det lett i dag å se at det var en dårlig politisk vurdering

Jeg har gjort en vurdering som i ettertid har vist seg å være feil, men køsniking, sikre meg selv, maktmisbruk og dårlig moral, det kjenner jeg meg overhodet ikke igjen i, skriver Ås-ordfører Ola Nordal.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

ØB omtaler på lederplass i dag 9. april at ledere i Ås kommune har takket ja til tilbud om AstraZeneca vaksine. Redaktøren konkluderer med at all uklarhet må fjernes, slik at innbyggerne kan ha tillit til at kommunens ledere handler på vegne av fellesskapet, og ikke seg selv. Denne konklusjonen er jeg helt enig i. Det er viktig at kommunen er åpen og tydelig om hvordan vaksinearbeidet har vært og er organisert. Kommunedirektøren har fått bestilling om å legge frem informasjon om dette for Formannskapet tirsdag til uka.

Allerede nå konkluderer imidlertid redaktøren med at toppledelsen i Ås kommune sniker i køen, sikrer seg selv før andre trengende, går bakveien inn i vaksinelokalet, misbruker makt og har dårlig moral. Jeg tror det ville være klokt om redaktøren avventer noe mer informasjon før slike svært sterke begreper tas i bruk. Selv har jeg ikke blitt kontaktet av ØB om denne saken, og jeg undres over denne arbeidsformen.

Jeg ser i ettertid at det ville vært klokt å takke nei til tilbudet jeg fikk om å motta vaksine. Men betegnelsene til redaktøren kjenner jeg meg ikke igjen i.

Vaksinearbeidet i Ås er organisert slik at det er fagfolk som organiserer og gjennomfører arbeidet, innenfor rammer gitt av sentrale myndigheter. Det har vært kontinuerlige justeringer i tilgang på vaksine og det har vært behov for både bruk av skjønn og for å samrå seg med sentrale myndigheter undervegs, for å få en best mulig bruk av tildelte vaksiner. Jeg har hatt og har stor tillit til disse fagpersonene, og antar at de har gjort best mulig valg i en krevende hverdag.

Mitt valg var å takke ja til vaksine da jeg ble tilbudt vaksinering 2. mars. I etterpåklokskapens lys er det lett i dag å se at det var en dårlig politisk vurdering. Situasjonen var imidlertid mer nyansert i vinter. Folkehelseinstituttet (FHI) hadde i overgangen februar/mars i oppdrag fra regjeringen å se på bruken av AstraZeneca til ulike aldersgrupper. Det var usikkerhet om bruken og bivirkningene, vaksinen kunne til da ikke gis til sårbare grupper eller personer over 65 år, FHI vurderte utfordringer med å endre anbefalingene for bruken av vaksinen, og de vurderte utfordringer knyttet til kommunikasjonen rundt det at AstraZeneca ble oppfattet som en dårligere vaksine enn de øvrige. Tidligere i vinter, i januar og ut i februar var det omfattende diskusjon omkring AstraZeneca blant helsepersonell. Mange helsepersonell sa i januar og februar nei takk til AstraZeneca fordi man mente det var for lite utprøvd og kunne ha ukjente bivirkninger. Norsk Sykepleierforbund i Oslo fant 24. februar det nødvendig å gå ut med oppfordring til sine medlemmer om å la seg vaksinere, ut ifra mange bekymrede medlemshenvendelser.

I denne situasjonen vurderte jeg og flere med meg det som problematisk å takke nei til tilbudet om vaksinen. Det er viktig for å lykkes i arbeidet for å stoppe korona at det er bred tilslutning til vaksinen. Jeg vurderte det som riktig som leder å la meg vaksinere. Jeg har ikke funnet det naturlig å gå til avisen og snakke om min vaksinasjon, men jeg ønsket ikke å kunne bli konfrontert med å være avvisende til vaksinering. Jeg har fortalt venner og bekjente at jeg er vaksinert når det har vært naturlig. Jeg har ikke vært spesielt ivrig etter å bli vaksinert selv, men jeg vet at det er bra for innbyggerne i Ås å ha en frisk, operativ ledergruppe, og er derfor glad for at de er vaksinert, enten i kraft av å være helsearbeider eller fordi de er helt sentrale i kommunens krise- og beredskapsarbeid.

Jeg kjenner meg ikke igjen i redaktørens betegnelser. Jeg har gjort en vurdering som i ettertid har vist seg å være feil, men køsniking, sikre meg selv, maktmisbruk og dårlig moral, det kjenner jeg meg overhodet ikke igjen i. Betegnelse er også helt misvisende for ledergruppa, de er sterkt engasjerte mennesker som har stått på langt mer enn man kan forvente for innbyggerne i Ås i året som har gått.

Nå ser jeg frem til gode redegjørelser i formannskapet til uka, og så er jeg glad for at holdningene til vaksinasjon nå nokså entydig er at alle ønsker seg vaksine. AstraZeneca vaksinen er stoppet, men vi får likevel langt flere vaksinedoser i ukene som kommer. Det er bra, og det gjør at vi snart kan se foran oss en mye mer normal situasjon uten alle de begrensende tiltakene.

Kommentarer til denne saken