Er du ikke abonnent ennå? Prøv ØB+ og papiravisen i fire uker for kun 99 kroner

En rapport om digital mobbing viser at det på verdensbasis kun er 17 tiltak mot slik mobbing som er evaluert godt nok til å kunne si noe om effekten. Ingen av tiltakene er fra Norge.

– Det er viktig at Norge tar tak i dette nå. Vi er et land med stor digital dekning og høy digital deltakelse blant barn og unge. Vi er raske til å ta i bruk ny teknologi og opplever da både de heldige og uheldige effektene av det, sier avdelingsdirektør Simon Øverland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Les også: Her blir flest mobbet

Hverdag på nett

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) slutter seg til dette:

– Barn og unge tilbringer store deler av sin sosiale hverdag på nett, en arena som mange voksne vegrer seg for å sette seg inn i. Alle som har barn eller jobber med barn må få kunnskap de kan dele med unge. Vi må begynne å spørre «hvordan har din dag på nettet vært» og ikke bare «hvordan har du hatt det på skolen i dag».

Les også: Knallsterkt og rått om digital mobbing

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har bestilt rapporten fra FHI, som også viser at tiltakene som er evaluert ikke viser særlig reduksjon av mobbingen.

Mye å lære

Tiltakene i rapporten retter seg i hovedsak mot barne- og ungdomstrinnet, aldersgruppen 10 til 15 år, og er gjennomført i USA, Tyskland, Spania, England, Italia, Australia, Finland, Hellas, Østerrike, Belgia, Tyrkia og Taiwan.

Rapporten, som presenteres onsdag, kunne ikke inkludere de to kampanjene i Norge mot digital mobbing. Det finnes ikke evalueringer av disse ennå. Det samme gjelder for svært mange tiltak i utlandet.

Til tross for mangelen på kunnskap er Øverland i FHI optimist. Han understreker at mye er gjort, hvis vi først kommer i gang:

– Vi kan lære mye av erfaringene fra tiltak i andre land. Samtidig har vi i Norge tiltak som har god effekt på tradisjonell mobbing, der vi har vært et foregangsland. Nå gjelder det å oppgradere de tradisjonelle programmene og inkorporere tiltak mot digital mobbing.

Les også: Ble mobbet og sto frem i ØB - får millionerstatning

Regjeringen har nå tatt initiativ til at digital mobbing skal inngå i antimobbeprogrammene som mottar statlig støtte.

Kom i gang

Horne understreker at Norge ønsker å være et foregangsland mot mobbing også på digitale plattformer. I høst kommer regjeringen med ny opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og unge, der tiltak mot digital mobbing er blant temaene.

– Denne studien og seminaret onsdag er et ledd i arbeidet, spesielt rettet mot alle som jobber med barn og unge, enten det er i skole, barnehager, politi, barnevern eller oppvekst, og som vil ha mer kunnskap om hva digital mobbing er. Mye antimobbearbeid må dessuten gå mot foreldre, de har en viktig rolle. Dette er en verden som betyr så mye for barna deres. Da må de vise interesse for deres hverdag på nett og få mer kunnskap, sier statsråden.

Etter seminaret om rapporten onsdag blir det ekspertmøte med diskusjoner og innspill til hvordan digital mobbing best kan forebygges, avdekkes og håndteres.