[broom.no]  Å snakke i håndholdt mobil mens du kjører bil, er ikke tillatt. Det eneste du har lov til å gjøre er å starte opp eller avslutte en samtale, dersom telefonen befinner seg i en holder eller kan styres via håndfrie løsninger.

Likevel viser det seg at svært mange synder mot dette. Ja, svært mange biler mangler rett og slett utstyr som gjør det mulig å kunne snakke lovlig i telefonen under kjøring.

Bare 39 prosent har montert opplegg for håndfri mobilbruk i bilen, ifølge en undersøkelse utført av YouGov for Autobransjens Leverandørforening (ABL). 59 prosent oppga at de manglet slikt utstyr, og bryter loven hvis de likevel bruker mobiltelefon mens de kjører.

Vet ikke at de har teknikken

– Nesten alle bruker jo mobiltelefon, så svarene tyder på at veldig mange norske sjåfører benytter den på en trafikkfarlig og ulovlig måte. Det kan man jo også ved selvsyn observere ute i trafikken, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.

Han tror samtidig at en god del bileiere faktisk ikke er klar over at de har teknikken liggende klar i bilens Bluetooth-system, eller at dette av andre grunner ikke er aktivert.

– Undersøkelsen viser uansett at det er nødvendig med en kraftig bevisstgjøring, sier Hansen.

UP tar mange

I løpet av årets ti første måneder ble det skrevet ut 14.648 bøter for ulovlig mobilbruk under kjøring her i landet, ifølge tall fra Utrykningspolitiet. I 2014 ble det skrevet ut 17.287 slike bøter.

– Antall bøter holder seg ganske stabilt, men problemets omfang er nok langt høyere enn som så. På dette området regner vi dessverre med store mørketall i form av ulovlig og trafikkfarlig atferd, sier sjefen for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen.

Avdekking av ulovlig mobilbruk skjer ofte samtidig med at politiet utfører annen kontroll langs veien, for eksempel fartsmåling. Som hovedregel blir boten på 1.300 kroner.

76 prosent har Bluetooth

– Når oppmerksomheten bare i noen øyeblikk flyttes til telefonskjerm og taster, kan sjåføren gå glipp av viktig informasjon om trafikkbildet. Man kommer på etterskudd, og får ikke reagert raskt nok. Da øker ulykkesrisikoen, sier Karlsen.

76 prosent av alle nye biler som nå tilbys på det norske markedet har Bluetooth som standard, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Ytterligere 13 prosent kan leveres med Bluetooth som ekstrautstyr.

Billigere enn bot ...

– For eiere av helt nye biler er det stort sett bare å koble til telefonen og få et lovlig og godt mobilt kommunikasjonssystem. Men de må jo sørge for å få det aktivert, og benytte det i praksis, sier Arild Hansen i ABL.

For alle andre er ettermontering et stort sett enkelt og rimelig alternativ.

I praksis vil prisen stort sett ligge under det en bot for ulovlig mobilbruk vil komme på. (ANB)