Mobilfiksern har flyttet inn på storsenteret

Mobilfiksern har en lengre fartstid i Ski sentrum, men tidligere hadde de tilhold i Parkaksen. Nå har de bestemt seg for å gå all inn på SKi storsenter.