Skole på grusbanen

Bygger ny skole: Elevene må flyttes mens det bygges ny fireparallell skole til erstatning for dagens Rustad skole.

Bygger ny skole: Elevene må flyttes mens det bygges ny fireparallell skole til erstatning for dagens Rustad skole.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Mens det bygges ny skole på Rustad, kan elevene bli flyttet til en modulskole på grusbanen på Ås stadion.

DEL

ÅS: – Dette alternativet gir minst økonomiske konsekvenser, samt de beste læringsfasilitetene for pedagogiske og sosiale utfordringer, heter det i rådmannens begrunnelse.

Saken kommer opp i Hovedutvalg for oppvekst og kultur onsdag, og i formannskapet neste uke. Byggestart for den nye skolen er satt til senhøsten 2016 og byggeperioden er beregnet til å vare i to år.

Flere alternativer

Rustad skole skal bygges ut til en fireparallell skole med flerbrukshall. Fordi to av skolebygningene skal rives og den tredje rehabiliteres, må det finnes andre løsninger for elever og ansatte i byggeperioden. Kommunen har vurdert og kommet med syv forslag til løsning til steder det kan være aktuelt å sette opp en modulskole; grusbanen ved Ås stadion, skogholt ved Ås Arbeidskirke, på Rustad skole, på idrettsplassen ved Kroer skole, på Skuterudsletta og ved Landåskollen på Søråsjordet. Siste løsning kan være å fordele elevene på skoler i nærheten.

Forslaget har vært på høring. Både FAU, Samarbeidsutvalget (SU), idrettsrådet og idrettslaget har uttalt seg.

FAU og SU ved Rustad mener at modulskole på grusbanen er det beste alternativet da elevene får bli i sin egen skolekrets og nærområde, mens SU ved Ås ungdomsskole fraråder denne plasseringen.

Ås IL har kommet med innsigelse og krever at dersom skolen blir plassert her, så må det legges til rette for at det kan drives med kastøvelser også i den tiden modulskolen opptar deler av grusbanen.

Ulemper med grusbanen

Dersom modulskolen blir plassert på grusbanen på Ås stadion, vil idretten miste treningsarena for både friidrett og fotball. Men forslaget om plassering på grusbanen i Kroer har også negative sider. Blant annet fordi de fleste elevene må skysses med buss til og fra skolen, og det vil bety økt trafikk.

Artikkeltags