Møteulykke på Stangåsen – én bilist kjørt til legevakten