(Siste)

I Norge er det 91 prosent av de voksne som oppgir at de har en smarttelefon. Denne tar vi med oss – og bruker – også når vi kjører bil.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av analysebyrået YouGov på vegne av Codan Forsikring innrømmer to av tre norske bilførere at de bruker smarttelefon bak rattet.

38 prosent sier at de har opplevd farlige situasjoner som følge av egen eller andres bruk av mobiltelefon under kjøring. For to år siden var tilsvarende tall 23 prosent.

Undersøkelsen tar for seg norske bilføreres bruk av og holdninger til bruk av mobiltelefon under kjøring. Av de spurte svarte 12 prosent at de ofte bruker mobilen mens de kjører. 54 prosent oppgir at de gjør det av og til, mens bare 34 prosent svarte at de aldri bruker mobilen når de kjører.

Menn bruker mobilen oftere enn kvinner når de sitter bak rattet, og yngre bilførere er mer tilbøyelige til å bruke mobilen enn eldre.

– Vi har over flere år undersøkt bruken av mobiltelefon blant bilførere, og vi ser en tydelig negativ trend. Stadig flere sier at de bruker mobiltelefonen mens de kjører bil, samtidig som flere opplever farlige situasjoner. Det sier Stefan Langva, administrerende direktør i Codan Forsikring.

Tidligere var det mye snakk om samtaler med eller uten handsfree, og i år 2.000 kom forbudet mot å snakke i mobiltelefon uten handsfree.

Smarttelefonene har imidlertid mangedoblet sjansene for å bli forstyrret under kjøring.

I årets undersøkelse kommer det fram at det er nesten like mange som leser eller sender tekstmeldinger mens de kjører, som snakker i telefonen uten handsfree.

Ifølge tall fra Statens vegvesen omkom 29 mennesker som følge av mobilbruk bak rattet i Norge i årene 2005-2013. Men mørketallene er trolig store, for årlig blir mellom 15.000 og 20.000 bilførere bøtelagt for ulovlig mobilbruk i bil.

Tall fra USA viser at mer enn 3.000 mennesker dør årlig i bilulykker som følge av at de er distrahert under kjøring. Teksting bak rattet har overtatt for fyllekjøring som den største dødsårsaken blant amerikanske tenåringer.

Ifølge undersøkelsen oppgir nesten 4 av 10 (38 prosent) at de har opplevd farlige situasjoner som følge av egen eller andres bruk av mobiltelefon under kjøring. For to år siden var tilsvarende tall 23 prosent.

– Heldigvis er det langt mellom dødsulykkene som man vet skyldes mobiltelefonbruk bak rattet, men det kan være vanskelig å vite helt eksakt. Resultatene av vår undersøkelse viser at det er mange nestenulykker. Vi tror også at mange små sammenstøt og skader skyldes at bilførerne har fokus på helt andre ting enn trafikkbildet. Det er bare å se på en hvilken som helt parkeringsplass en travel ettermiddag, og se hvor mange som har én hånd på rattet og én på mobilen, påpeker Langva. (ANB)