Muntlig eksamen i videregående skole avlyses

Av

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses i vår. Privatisteksamener går som planlagt.