For Fremskrittspartiet er fritt skolevalg noe av det mest sentrale i skolepolitikken. Det bør være en selvfølge at elevene selv skal bestemme mest mulig over egen skolehverdag, enten det gjelder flere valgfag, valgfritt sidemål eller å få velge hvilken skole en selv vil gå på. Det Unge Høyre glemmer er derimot at Høyre ga etter for KrF i april 2020, og stemte imot Fremskrittspartiets forslag om å innføre fritt skolevalg i hele landet.

Denne sommeren kom Regjeringens forslag for innføring av fritt skolevalg. Men når man ser hva forslaget faktisk går ut på, ser man at forslaget ikke kan kalles mer enn en begrenset frihet. Høyre foreslår nemlig opptakssoner, der elevene har «fritt» skolevalg innen de gitte inntaksområdene. For eksempel kan ikke en elev fra Vestby gå på skole i Moss, eller en elev fra Oppegård gå på skole i Oslo, eller Lillestrøm for den saks skyld. I praksis betyr det at det som skulle være en á la carte-meny av skoler elevene selv kan bestemme blant, endte opp med å bli en barnemeny der man har 3-4 alternativer å velge mellom. Høyre bommer på hoppkanten, men selger det inn som bakkerekord, på bekostning av elevene. Med inntaksområdene har Høyre bygd en høy mur rundt elevene.

Når Fremskrittspartiet snakker om fritt skolevalg, mener vi at skolevalget faktisk skal være helt fritt. Fremskrittspartiet vil rive ned murene Høyre har bygget rundt elevene. Man skal stå helt fritt til å velge akkurat den skolen man selv ønsker å gå på, uansett hvilken kommune skolen ligger i. Det skal ikke vi politikere henge oss opp i. Når Regjeringen innfører seks inntaksområder i hver fylkeskommune, blir Regjeringens modell med inntaksområder så lik venstresidens modell med nærskoleprinsippet, at det nærmest er likegyldig om det er Høyre eller Arbeiderpartiet som styrer skolepolitikken. Fremskrittspartiet er tydelige på at vi skal ha reelt fritt skolevalg over hele landet.

Fritt skolevalg handler om noen så grunnleggende som at folk skal få være herre i sitt eget liv. Man skal selv få velge hvilken linje, hvilke fag og hvilken skole en selv vil gå på. Det vet elevene best selv. I tillegg kan man fra tidligere år se at de fleste kommer inn på førstevalget de søkte seg inn på. Det skaper altså mer frihet for elevene, samtidig som de aller fleste kommer inn på skolen de aller helst vil gå på. For ikke å snakke om motivasjonen ved å jobbe bevist mot et mål, der man vet at økt innsats på skolen, gir større mulighet for en plass på sin drømmeskole i andre enden. Elevene fortjener et fritt skolevalg, ikke bare et friere skolevalg. Det er åpenbart at elever vet bedre enn politikere hvilken skole de selv vil gå på. Det er betryggende å høre at også Unge Høyre vil ha valgfrihet i skolen og til elevene, men da håper jeg de ved neste korsvei stemmer for Fremskrittspartiets forslag om å innføre fritt skolevalg i hele landet. Fremskrittspartiet har tillit til elevene, og er sikker på at de klarer å gjøre gode valg selv. Å bygge murer rundt dem gjennom inntaksområder gir ikke tillit.