Det var mange flotte doninger å se under vårtreffet i Norsk Mustang Club i Ski på søndag.