AHUS: Nå inviteres røykere og tidligere røykere til å delta i pilotstudien «Tidlig oppdagelse av lungekreft».

-Lungekreftscreening kan redde liv. Allerede før studien starter har vi blitt kontaktet av mange som vil delta, og vi har tro på at tilbudet vil bli populært, forteller overlege Haseem Ashraf ved Akershus universitetssykehus (Ahus) i en pressemelding.

Han leder studien der screening av røykere skal bidra til å oppdage tilfeller av lungekreft på et tidligere stadium. Lungekreft er den sykdommen som tar aller flest liv i Norge. Hvert år får om lag 3300 personer sykdommen - av disse dør cirka 2300 personer.

- Den nedslående statistikken skyldes at sykdommen ofte oppdages så sent at helbredende behandling ikke lengre er en mulighet, sier Ashraf.

Kan redde liv

Screening kan redde mange liv Internasjonale studier har vist at screening for lungekreft kan redusere dødeligheten av sykdommen med opptil 25 prosent.

- Et grovt anslag tilsier at cirka 500 lungekreftdødsfall kunne vært unngått om alle i Norge ble screenet over en treårsperiode, sier Ashraf.

Denne uken vil Akershus universitetssykehus sende ut invitasjoner til 125.000 innbyggere i aldersgruppen 60-79 år i tidligere Akershus fylke, til å delta i studien. Det er personer som røyker eller tidligere har røykt i minst 100 dager som kan delta. Screeningstudien vil over en 3 års periode gjennomføre CT-lungerøntgen på 1000 nåværende røykere eller tidligere røykere.

Studien gjøres med støtte fra Kreftforeningen og i samarbeid med andre Europeiske land.

- Studien kan gi mer kunnskap om hvordan lungekreftscreening best kan etableres i Norge og hvor mange det er aktuelt for. Akershus og Norge er først ut slik at andre land kan lære av erfaringene vi gjør her hjemme for sine egne studier, sier Ashraf.