Gå til sidens hovedinnhold

Nå blir Follo tingrett i Ski slått sammen med tingretten i Mysen

Fra og med mandag neste uke slås Follo tingrett og Heggen og Frøland tingrett sammen til Follo og Nordre Østfold tingrett. Den nye domstolen vil ha rettsteder både i Ski og Mysen, som før.

SKI: – Bakgrunnen for sammenslåingen er Stortingets vedtak om ny domstolstruktur. Strukturendringen innebærer blant annet at dagens 60 tingretter slås sammen til 23 nye tingretter. Trøndelag tingrett og Søndre Østfold tingrett ble slått sammen fra 12. april, de øvrige 21 nye tingrettene slås sammen 26. april 2021. Bakgrunnen for endringene er å tilrettelegge for sterke fagmiljøer, herunder behovet for moderat spesialisering, og bedre ressursutnyttelse, skriver Follo tingrett i en pressemelding.

LES OGSÅ:

Les også

Follo tingrett kan bli slått sammen med tingretten i Mysen – da kreves det større lokaler

Follo og Nordre Østfold tingrett blir en middels stor tingrett med 32,5 årsverk, og vil være en av seks tingretter med mellom 30 og 40 medarbeidere. De ansatte vil fortsatt arbeide på samme sted som før reformen.

– Sakene skal som regel behandles ved det rettssted hvor saken geografisk hører hjemme. Saker knyttet til kommunene Nesodden, Nordre Follo, Frogn, Ås, Vestby og Enebakk vil som hovedregel behandles i Ski tinghus, mens saker knyttet til kommunene Indre Østfold, Skiptvet og Marker som hovedregel vil bli behandlet i Mysen tinghus, forklarer tingrettsdommer Rune Nordby i pressemeldingen.

Follo og Nordre Østfold tingrett vil fra 1. mars 2022 overføres fra Borgarting lagmannsrett til Eidsivating lagmannsrett.

Kommentarer til denne saken