Gå til sidens hovedinnhold

Nå diskuterer politikerne forslaget til økonomi- og handlingsplan i Nordre Follo - se det direkte

Saken oppdateres

NORDRE FOLLO: Det er en spennende dag i dag, når politikerne samles for å diskutere hvordan kommunen skal driftes videre.

At det står dårlig til økonomisk i Nordre Follo kommune er ingen hemmelighet. Kommunedirektør Øyvind Henriksen la nylig frem et forslag til budsjett- og handlingsplan for storkommunen for 2022 til 2025. Dette skal endelig behandles i kommunestyret, men diskuteres altså i et heldagsmøte i formannskapet i dag. Nordre Follos kommune-TV strømmer møtet, og Østlandets Blad videreformidler. Du kan se det live i videovinduet øverst.

Sparekniv

Det er mye politikerne skal diskutere og etter hvert ta stilling til. De neste tre årene må kommunen spare 300 millioner kroner, og 95 millioner skal spares neste år, hvis det blir slik kommunedirektøren har foreslått.

For å komme i mål med innsparingene på 95 millioner kroner, foreslår kommunedirektøren blant annet å legge ned Bjørkås sykehjem som sykehjem, og gjøre det om til avlastningsboliger. Av de 39 sykehjemsplassene som er på Bjørkås i dag, vil 13 bli flyttet til Langhus Bo- og servicesenter, mens 23 plasser blir avviklet.

I tillegg til at Bjørkås sykehjem er foreslått avviklet, foreslås det å stenge mottaksavdelingen på Ski sykehus. Der er det i dag syv plasser. Fire av disse plassene overføres til Finstadtunet. To plasser blir også avviklet ved Greverud sykehjem, da to dobbeltrom blir gjort om til enkeltrom.

Les også

Derfor kommer det ikke strengere råd og regler nå:– Situasjonen er ikke nødvendigvis så ille som det kan fremstå

Kutter mange årsverk

Totalt blir 38 årsverk og åtte lederårsverk kuttet med kuttforslagene innen Helse og mestring hvis forslaget går gjennom.

– Dekningsgraden på sykehjem reduseres med disse tiltakene samtidig som kapasiteten i hjemmetjenesten skal styrkes. Det planlegges for gradvisopptrapping i budsjettperioden for å ligge på tilsvarende nivå i årene fremover etter hvert som andelen eldre øker, begrunner kommunedirektøren.

For å kunne møte befolkningsveksten foreslår kommedirektør Øyvind Henriksen å øke lånene i kommunen med 778 millioner kroner i 2022.

– Investeringsbudsjettet i planperioden 2022–2025 er på samlet brutto 5,3 milliarder kroner, der finansieringsbehovet i 2022 i form av låneopptak er på totalt 968 millioner kroner inklusive startlånsopptak. Gjennomsnittlig gjeldsgrad for planperioden vil være på 139 prosent, og 128 prosent for 2022. Samlet finansieringsbehov forutsetter salg av eiendom for om lag 675 millioner kroner i perioden, beskriver kommunedirektøren.

Politikerne i Nordre Follo kommune har vedtatt et lånetak på 110 prosent, men hvis investeringene som kommunen må gjøre, mener kommunedirektøren at lånetaket må heves i en periode for at kommunen skal ha bærekraftig økonomi.

Det presisere at kommunedirektørens forslag er et forslag. Så er det opp til politikerne å gjøre eventuelle endringer på forslagene til kommunedirektør Øyvind Henriksen. Dette skal endelig behandles i kommunestyret til slutt, men i dag skal det altså diskuteres i formannskapet.

ØB vil følge saken tett i dag, og gi deg siste nytt fortløpende. Mens du følger møtet live, kan du også lese våre saker i forkant av møtet ved å følge disse lenkene:

Les også

Skal spare 95 millioner kroner i 2022 – over 50 årsverk blir borte

Les også

Blodrøde tall i Nordre Follo - massive kutt

Les også

Kommunen vil legge ned og selge Finstadveien 8

Les også

– Dere skal få det dere trenger, men det kan hende det er annerledes enn det dere har sett for dere

Les også

Derfor har han så tro på planen for Nordre Follo: – Viktig at tradisjonene og erfaringene ikke står i veien for å gjøre det som er smart senere

Les også

– Vanvittig å legge ned sykehjemmet

Les også

Kinoen kan bli nedlagt eller overlates til private – går rundt 100.000 kroner i minus hvert år

Les også

Legger ned sykehjemmet – greit for de ansatte

Les også

24 årsverk borte fra den kommunale ledelsen på to år – og flere skal det bli

Les også

Vil kutte 27 millioner i oppvekst og læring – men mener likevel Nordre Follo skal være «Norges beste oppvekstkommune»

Les også

Politikerne er ikke enig i forslaget om å kutte i sykehjemsplasser

Kommentarer til denne saken