I dag jobber 40 000 utdannede lærere med andre ting enn å være lærer, søkningen til lærerutdanningen stuper, og bruk av ufaglært arbeidskraft i skolen er omfattende. Det er det sammensatte årsaker til, men muligheter for utvikling både når det gjelder karriære og lønn er åpenbart viktige årsaker.

Lærerne har sakket akterut i lønnsutviklingen, aller mest de lærerne som har mest erfaring. Før lønnsoppgjøret i fjor hadde de blitt lavest prioritert i de 6 siste lønnsoppgjørene. Fjorårets forhandlinger endte som kjent med norgeshistoriens lengste lærerstreik, som til slutt ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd av regjeringen.

De mange tusen lærerne som arbeider i de videregående skolene i Viken fortjener et løft, for godt kvalifiserte lærere er det aller viktigste for en god skole, og nå er det lærernes tur.

Lærerne har sakket akterut i lønnsutviklinga både på kort og på lang sikt. Dette må vi snu for at fylkeskommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver med konkurransedyktig lønn. Det var særlig lærere med lang utdanning og lang ansiennitet som ble nedprioritert i 2022. Kompetanse bør prioriteres i 2023.

Det vil Venstre foreslå når fylkestinget i Viken den 15. februar behandler innspill til KS om mellomoppgjøret. Og det håper vi det er bred støtte til.

Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre i fylkestinget i Viken