SKI: Som en del av den nye kommuneplan til Nordre Follo har det blitt avholdt en rekke åpne møter slik at både du og jeg kunne gi innspill til hvordan våre nærområder kan bli seende ut i fremtiden. Gjennom en kartløsning kan både privatpersoner og andre aktører stille med sine forslag, og på denne måten være med å påvirke sentrumskjernens fremtid.

Anne Holten, fagsjef for samfunnsplanlegging, kunne fortelle til ØB forrige uke at oppmøte på møtene har vært varierende. På Kolbotn var det nærmere førti stykker, mens det på Langhus kun møtte tre personer.

– På møtet på mandag var det kun tre personer som møtte, og de satt vi sammen med i to timer. Vi informerte om planarbeidet og lyttet til innspill. Det å kjøre seks sånne møter i løpet av en kort periode kan nok bli litt mye, vi har brukt annonsering i innbyggeravisa og Facebook, men vi har nok ikke markedsført tilbudet godt nok, forklarte hun da.

Bor du i Ski er det altså siste sjanse til å spille inn forslag og bekymringer torsdag 7.april kl. 18.00 på biblioteket.

Åtte etasjer med bolig på Hebekk

Et av innspillene som har blitt spilt inn er området til tidligere Follo barne-og ungdomsskole på Hebekk. Tomten er allerede avsatt i kommuneplanen til nåværende offentlig eller privat tjenesteyting, og er foreslått til private boliger på åtte etasjer kombinert med omsorgsboliger/sykehjem i de to nederste etasjene.

Ønsker du å påvirke hva som skjer i ditt nærområde? Nå har du sjansen, trykk her!

Når kommunen går videre i sitt planarbeid tenker Holten at møtene vurderes gjennomført på en litt annerledes, og kanskje mer folkelig, måte.

– Vi vurderer å legge opp møtene litt annerledes i neste fase. Når vi kommer i en høringsrunde om planen bør vi kanskje tenke lørdag formiddag med tilbud til unger parallelt, kjøre det som en litt mer utadrettet "happening" og ikke som et tradisjonelt folkemøte, fortalte Holten.

Det er nå du har sjansen

Hele ideen med åpne møter om kommuneplanen var å forhindre at innspillene kom for sent, og at innbyggerne skulle se muligheten til å forme sitt eget nærmiljø, så vel som at kommunen kunne få innspill de kanskje ikke hadde tenkt over før.

– Hvis man først reagerer når nabovarselet kommer, så har allerede planene ligget i en kommuneplan og da har toget gått rett og slett. Vi tenker at det er verdifullt for oss både å kjenne på stemningen og lokal kunnskap som ikke nødvendigvis sitter på rådhuset, forklarte Anne Holten.