TÅRNÅSEN: Anleggsgjerder rammer nå inn det gamle Tårnåsen senter. Innendørs pågår saneringsarbeidene. I første omgang er det den østre fløyen av senteret som jevnes med jorden. At rivingen er i gang betyr startskuddet for utbyggingsplanene som Insenti lenge har jobbet for.

Snart tre år er gått siden reguleringsplanen for Tårnåsen senter ble vedtatt. Størsteparten av det gamle senteret skal rives og gi plass til prosjektet Tårnåsen Torg med bolig og næring.

137 leiligheter

Her kommer totalt 137 leiligheter, fordelt på flere bygg. Det er også regulert inn 3.000 kvadratmeter næringslokaler. Første byggetrinn ligger i nord, nærmest skogen ved Kongeveien, og med Høyås bo og servicesenter som nabo. I dette bygget er 19 av 34 leiligheter solgt.

Så sent som i mars i år ble de siste endringene i reguleringsplanen vedtatt av politikerne i Utvalg for areal, klima og byggesak.

50 år

Tårnåsen senter ble bygd av Kefas i 1971. Det ble kjøpt av Åge Kjøs i 1980 og har vært påbygd i 1984 og i 1989. Matbutikken Oluf Lorentzen var lenge en stor aktør i senteret, blant en rekke andre som har kommet og gått. I nyere tid har Kiwi holdt til i lokalene. Etter planen skal Kiwi tilbake når Tårnåsen Torg stor ferdig.