FOLLO: De siste dagene har Østlandets Blad skrevet om flere tilfeller av skogbranner i distriktet vårt. Tirsdag var det to tilfeller på Langhus i Nordre Follo. Det skjer dagen etter nok et tilfelle i Enebakk. Mandag var det en gressbrann som spredte seg helt inntil husveggen ved Dalefjerdingen i Enebakk. I helgen kom det melding om en gressbrann ved Fredbostubben på Fagerstrand.

Dette blir nok dessverre ikke de siste, for skogbrannsesongen er for alvor i gang. I april har brannvesenet måtte rykke ut til et høyt antall skogbranner over hele Sør-Norge. Flere steder i landet er farenivået hevet til oransje nivå, som er det nest høyeste nivået på skogbrannfareindeksen hos Meteorologisk institutt. Brannvernforeningen ber alle utvise stor forsiktighet ved ferdsel i naturen akkurat nå.

Gult varsel

I hele Follo er det de neste dagene gult varsel for skogbrannfare, og da er det god grunn til å være på vakt.

Øst 110-sentral gikk blant annet ut forleden dag med en kraftig advarsel til folk på sin Twitter-konto. Her kan du se advarselen:

Til tross for at skogbrannfaren er godt kjent, et er ikke rent sjelden spørsmålet om tenning av bål i skogen, brenning av hageavfall eller bråtebrann på tomta til folk dukker opp hos det lokale brannvesenet på denne tiden av året, og mange har dessverre heller ikke fått med seg regelverket.

– Først og fremst må man huske at man selv er ansvarlig dersom man velger å tenne opp. Alle som gjør opp ild er lovpålagt å vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele året og over alt. Er du usikker på om du bør tenne opp, la heller være, sier brannsjef i Follo Brannvesen, Dag Christian Holte i en pressemelding.

Går ting skikkelig galt advarer han om at brudd på aktsomhetsplikten kan straffes med bøter ellerfengsel.

Klar tale: Fra 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Forbudet gjelder for eksempel engangsgrill, primus og bål. Forbudet gjelder også for tilrettelagte bålplasser.

– Med skog og annen utmark menes alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmarker ifølge lovverket gårdsplasser, hustomter, dyrket mark og lignende områder, sier Holte.

Heller ikke på din egen tomt er det fritt gram. Selv om forbudet gjelder i og i nærheten av skogen og utmark, betyr ikke dette at det er fritt frem på egentomt eller i innmark. Holte forteller at aktsomhetsplikten gjelder uansett. Men å brenne innebærermer enn brannfare – man må også ta andre hensyn, som helse, miljø og forurensing

– Brenning i tettbebygget område kan påvirke folk med luftveissykdommer, sjenere naboer ogannet. Dette faller ikke under brann-lovgivningen. Det er derfor opp til kommunen å lageregler som ivaretar dette. Enkelte kommuner har lokale forskrifter for brenning utendørs, sjekk med kommunen eller nettsidene våre, forteller brannsjefen.

Knusktørt

– Etter lange perioder uten betydelig nedbør er det knusktørt i bakken. Nå er det svært viktig at man respekterer det generelle bålforbudet, følger med på skogbrannvarslet og gjør seg kjent med lokale bestemmelser, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

I perioder uten nedbør øker skogbrannfaren raskt, og spesielt tidlig på våren før gresset blir grønt kan brannfaren være ekstrem. Det generelle bålforbudet gjelder i hele Norge mellom 15. april og 15. september, og ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre totalforbud mot å gjøre opp ild i naturen.

– Det er alltid den som antenner ilden som er ansvarlig for at det er trygt mens det brenner, og at det er skikkelig slokket før man forlater stedet. Dersom du er usikker på om det er trygt å gjøre opp ild, la heller være, avslutter Søtorp.