Nå er veien lysregulert ved Ustvedt bru

I krysset Løkenveien/Tomterveien er veien så innsnevret at det bare er plass til ett kjørefelt. Derfor er veien nå lysregulert i arbeidstiden.