Nå gjenstår det ikke mye før to nye plattformer på vestsiden av Ski stasjonen kan tas i bruk

Ifølge Bane Nor ble påskedagene brukt godt på Ski stasjon. Her ble det lagt inn en sporveksel ved vendespor sør, og utført kjøreledning-arbeider på forbindelsesspor vest og ved plattform på Ski stasjon.