FOLLO: Det begynner å bli en god stund siden siste skikkelig regnskur, og de siste ukene har det både vært tørt og varmt. Det pågående varselet på oransje nivå for stor skogbrannfare er nå utvidet til torsdag 15. juni. Det innebærer at vegetasjon svært lett kan antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Vurderes fortløpende

Dette har det vært mange eksempler på den siste tiden. Gang på gang har brannmannskapene i Follo og andre kommuner i distriktet måtte rykke ut for å slukke branner og branntilløp i terrenget.

Før helgen snakket ØB med konstituert brannsjef i Follo Geir Mjøsund med spørsmål om det ikke snart blir et totalforbud. Han sa at skogbrannfareindeksen vurderes fortløpende.

– Nå er det stor skogbrannfare og vi minner om bålforbudet og aktsomhetsplikten som gjelder enhver gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det vil bli gjort en ny vurdering av totalforbud mot bruk av ild i løpet av neste uke, skriver han i en e-post til ØB fredag.

Det innebærer at det på kort varsel kan kan bli totalforbud mot å gjøre opp ild.

Vurderer sammen

Onsdag skriver Vestby Avis at skogbrannfaren nå er så stor at brannsjefene i hele region Øst skal møtes torsdag formiddag for å avgjøre om et totalforbud må innføres. Det forteller Rune Larsen i MIB, som er Mosseregionen interkommunale brann og redning.

– Der skal det vurderes for det enkelte brannvesen eller region om det er hensiktsmessig å legge ned et totalforbud. Fordelen med at flere kommuner og regioner vurderer dette sammen er jo at det skal være enklere for innbyggerne å forholde seg til det, forteller Larsen til avisen.

Omfatter grilling i hagen

Om totalforbudet kommer vil det gjelde innmark, gårdsplass, hustomt og det kan innebære forbud mot å bruke grill med fast brensel som kull, briketter og lignende i hagene.

Brannsjefen forteller at forbudet også vil ha konsekvenser for andre:

– Enkelte arbeider slik som skogsarbeid og kantslått kan møte konsekvenser som følge av et slikt totalforbud. Også skyteklubber skal heller ikke foreta seg aktivitet som kan være en risiko for antennelse, såkalt rikosjett, forteller Larsen.

– Tror du totalforbudet vil komme i vårt distrikt?

– Jeg vil ikke forskuttere noe, men det er stor sannsynlighet for det, sier Larsen.

Høyeste farenivå

Vurderingen tas blant annet på bakgrunn av Meteorologisk institutt sin skogbrannfareindeks, som i vårt område onsdag er rødt og som de neste dagene går over til å være mørkerødt – som indikerer den største faren.

– For det øverste nivået til skogbrannfareindeksen har vi valgt å bruke to rødfarger med felles benevning “stor fare”. Her er faren ofte overhengende og Meteorologisk institutt utsteder gjerne farevarsel på øverste nivå for skogbrannfare i slike tilfeller. Ved å bruke to farger kan vi se om en allerede utfordrende situasjon kan bli enda verre, ved at det for eksempel begynner å blåse, skriver de på nettsiden.

Enorme konsekvenser

Konsekvensen av en stor skogbrann kan være enorm:

– Skulle det oppstå en krevende skogbrann vil våre innsatsmannskaper være opptatt med dette og andre hendelser, som trafikkulykker og husbranner, må kanskje vente, eller man kommer ikke raskt nok til stedet. Det vil da kunne ha en konsekvens for dem som rammes, samt at våre innsatsmannskaper slites ut og at materiell og kjøretøy er fastlåst på hendelsen med skogbrann, forklarer Larsen til Vestby Avis.

Han er derfor ikke i tvil om hva han nå råder innbyggerne til:

– Vi trenger hjelp av våre innbyggere. Bruk naturen, kos dere med den. Vi bor jo på en fantastisk plass, men ikke vær den som ødelegger store områder med skog og dyreliv. Er du i tvil, så skal du ikke være i tvil: la være! Vi har tillit til at det tas kloke avgjørelser, sier han.