Helsemyndighetene jobber nå med å endre systemet for smittesporing og det kan komme endringer i test- og karanteneråd.

Både koronasmitten og innleggelsestallene stiger, også blant fullvaksinerte. Det kan snart føre til endringer.

– Vi ser på hele TISK-apparatet og hvordan vi kan fange opp smitte blant vaksinerte og uvaksinerte, spesielt i husstander, der vi ser det skjer smitteoverføringer også til fullvaksinerte, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

TISK (test-isolasjon-smittesporing-karantene) er et begrep som betegner kommunenes smittesporingsarbeid og ble nedjustert da regjeringen åpnet landet 25. september.

Nå kan det bli endringer.

– Akkurat hvordan dette skal implementeres, er ennå ikke klart, sier Nakstad.

Sammen med Folkehelseinstituttet jobber nå Helsedirektoratet med nye anbefalinger og føringer om hvem som bør teste seg, og hvor ofte.

Vurderer koronapasset

– Flere kommuner har allerede iverksatt tiltak og varsler flere tiltak dersom situasjonen ikke bedrer seg. Det er svært viktig at kommuner med utbrudd ikke nøler med å ta grep og innføre lokale tiltak når dette er nødvendig, sier helseminister Ingvild Kjerkol til NTB.

Danske myndigheter erklærer igjen koronaviruset som en samfunnskritisk sykdom og vil innføre krav om koronapass igjen. Det er noe flere europeiske land gjør.

– Regjeringen vil løpende vurdere om bruk av koronasertifikat kan bidra til å gi lettelser uten å øke smittefaren og press på helsetjenestene, sier Kjerkol.

– Følger situasjonen tett

Helseministeren sier det er gitt oppdrag til etatene om en løpende vurdering av behov for regionale og nasjonale tiltak, blant annet økt bruk av koronasertifikat.

– For øvrig er covid-19 fremdeles definert som en allmennfarlig smittsom sykdom i Norge, sier Kjerkol.

– Hvor mye høyere kan tallet på innlagte bli før det må innføres nasjonale eller regionale tiltak?

– Vi følger situasjonen nøye sammen med Helsedirektoratet og FHI, og vurderer flere tiltak fortløpende. Fortsatt er det store forskjeller når det gjelder smitte og hvor stor belastning sykehusene opplever ved sine intensivenheter. Det gjør at det ikke er forholdsmessig å innføre strenge nasjonale tiltak nå, sier Kjerkol til NTB.

Hun sier det fortsatt er opp til kommunene å vurdere lokale tiltak ut fra smittesituasjonen.

Overlege: – Det haster med tredje dose til eldre

Multisyke eldre innlagt på Sykehuset Østfold med alvorlig koronasykdom, ble fullvaksinert for fem til ni måneder siden. Lege mener det haster med tredje dose.

– Det haster med å gi denne gruppen den tredje dosen, sier seksjonsoverlege Jetmund Ringstad ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Kalnes til VG.

Av de elleve covidpasientene på avdelingen er flertallet multisyke eldre med en gjennomsnittsalder på over 80 år hvor det ikke har gått mindre enn fem måneder siden andre vaksinedose. Den andre gruppen er yngre, uvaksinerte personer med en snittalder på under 40 år.

I begynnelsen av oktober bestemte regjeringen at eldre over 65 år skal få tilbud om en tredje vaksinedose, men foreløpig har kun 6 prosent av disse fått dosen.

Senest fredag sa vaksinesjef Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet at økningen i innleggelser blant fullvaksinerte eldre har kommet raskere enn ventet.

Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sier til avisen at det er viktig at de som har mulighet til å få en tredje dose oppsøkes av kommunene hvis man skal få snudd trenden.

Han mener at det også er en del å hente når det gjelder å gi to vaksinedoser til hele befolkningen, spesielt dem i aldersgruppen 18–45 år.

(©NTB)