Nå kan du gå tørrskodd over myra til Bukkestitjern

DUGNADSGJENG:  Fra venstre Per Saltvik, Jan Svendsen, Ragnar og Erik.

DUGNADSGJENG: Fra venstre Per Saltvik, Jan Svendsen, Ragnar og Erik. Foto:

Bukkesti-tjern er et flott turmål for beboerne på Langhus og Siggerud. Nå kommer de tørrskodd over Langmåsan.

DEL

LANGHUS: Skogstiene fra Oppegård gjør tjernet også lett tilgjengelig for sambygdingene i denne delen av den nye storkommunen Nordre Follo. Stien inn til Bukkesti-tjern fra vestsiden over Stallerud og Oksrud har partier som fort blir fuktige og myrer som kan være en utfordring å passere. En slik myr er Langmåsan i «veikrysset» Oksrud/Stallerud/Bukkesti.

Å utbedre dette har lenge vært et ønske fra Ski kommuneskoger og Lions Club Langhus-Siggerud. Med god planlegging ble materialer kjøpt og transportert til Langmåsan en god høstdag i forrige måned. Torsdag 9. september var mannskaper fra kommuneskogene og Lions Club igjen samlet for dugnad. Denne gangen for å bygge en ny trasé over den vannfylte myra.

Den gamle traséen, som har vært bygd og vedlikehold i et par vendinger, var utslitt, gått i oppløsing og lå delvis under vann. Med fem mann, nyladede batterier til skrudrillene og full tank på motorsaga ble den nye traséen renset for vegetasjon og den 50 meter lange gangbanen over myra etablert i løpet av noen ettermiddagstimer.

LES OGSÅ: Tørr turvei rundt Bøleråsen tar tid

Artikkeltags