NORDRE FOLLO: Det er tøffe korona-tider, med mye smitte ute i samfunnet. Derfor er også trøkket stort ute på teststasjonen på Langhus. Nordre Follo kommune har derfor valgt å tilrettelegge for et test-tilbud på Kolbotn, etter at det ikke har vært noen teststasjon der på en stund etter at den forrige i rådhuset ble nedlagt.

Fra og med tirsdag 18. januar er det mulig å teste seg på drop-in ved gamle Oppegård rådhus mellom kl. 12 og 20.

Stasjonen er foran rådhuset. Det er kun drop-in og teststasjonen er åpen alle dager kl. 12.00 til 20.00.

Det er viktig å merke seg at det bare er drop-in ved gamle Oppegård rådhus. De som bestiller time på vår nettside, må komme til Langhuset på Langhus.

Du kan lese enda mer ved å følge denne lenken:

Ved Langhuset

Kommunens egen teststasjon holder fortsatt hus i Langhuset, og dersom du ønsker å teste deg her, må du bestille time enten digitalt eller via testtelefonen.

Er du usikker på om du har symptomer på Covid-19, bør du teste deg? Det er mange som er dette, og kommunen skriver på sine nettsider at symptomer på Covid-19 kan være vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner og allergi. Eksempler på symptomer er feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt allmenntilstand.

Alle bør uansett ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også barn.

Ønsker du å bestille time til testing på Langhuset, kan du gjøre det digitalt. For å kunne bruke løsningen, må du ha bostedsadresse i Nordre Follo kommune og ha BankID/BankID på mobil. Du kan bestille time til deg selv, dine barn eller andre. Foreldre/foresatte/verger kan bestille time på vegne av barn under 16 år ved å logge inn med egen BankID.

Åpningstidene på teststasjonen på Langhus er mandag–lørdag kl. 08.30-11.20 og 12.00-14.30, og søndag kl. 09.30-12.20 og 13.00-15.30 Svaret på prøvene får du på helsenorge.no. Du kan lese mer om Nordre Follos testtilbud ved å følge denne lenken