Nationen skriver at Russland stopper all sin korneksport frem til juli. Russland er verdens største eksportør av hvete, så dette er alvorlig! Og hva skjer når det kan bli mangel på noe? Land starter å hamstre. Koronakrisen viser oss dermed hvor sårbare vi er. Norsk selvforsyning av mat i Norge er på under 40 %. Vi har ikke råd til å bygge ned matjord!

Vi vet at dette ikke kommer til å være den siste pandemien. Det kommer til å skje igjen. Når vi mennesker legger krav på større og større områder, fjerner vi mer og mer av plassen hvor ville dyr lever. Når dyr mister plassen de levde på, for eksempel på grunn av skoghogst , forflytter de seg og kommer i kontakt med oss mennesker.

Når ville dyr som vanligvis ikke har kontakt med oss kommer i kontakt med oss, kan de overføre virus, eller de smitter husdyrene våre med virus, som deretter overføres til oss. Vi må ta vare på naturen for å stimulere til sunne økosystem, der syke dyr ikke tvinges inn i byer og landsbyer.

Men vi må også være foreberdet på at det kan skje.


For å være i stand til å stå imot kriser i fremtiden, må vi sørge for å bevare vår egen matjord. Derfor er det så viktig at kommunestyret ikke gjør vedtak om å bygge ned matjord. Det kan kanskje være fristende å bygge ned matjord for å bygge en ny vei eller en ny barnehage, men matsikkerhet er faktisk viktigere.

Vi som er unge i dag kommer sannsynligvis til å oppleve flere kriser som truer matproduksjonen, enten gjennom pandemier, klimaendringer eller sosial uro. Vi som land, og hver enkelt kommune, må gjøre vår del for å sørge for at vi har nok mat.

Camilla Bjørnbakken Langen, Vara til Viken Grønn Ungdom