SKI: Det er krevende å være forelder til unge med rusutfordringer. Frustrasjon, sinne, bekymringer, maktesløshet og skam er bare noen av følelsene som går igjen hos foreldrene av ungdom som sliter med rusavhengighet. Nå kan du få hjelp.

Det er snakk om et pilotprosjekt som kalles «Parenthood rus».

Politiet fikk en god idé

Det hele startet i 2016 i gamle Oppegård kommune og ble kalt Motherhood. Det var et tilbud som rettet seg mot foreldre av barn og unge i kommunen, som hadde utfordringer av alle slag. Enkelte fedre følte at navnet «Motherhood» utestengte fedrene i familien, noe som ikke var hensikten. Men navnet ble etter hvert endret til «Parenthood». Tilbudet ble utviklet videre og blitt et fast tilbud i psykisk helsetjeneste i kommunen.

Politiet i Follo og rustjenesten i psykisk helsetjeneste i kommunen har i lang tid jobbet tett mot ungdom som sliter med rusavhengighet og alle de konsekvensene det kan føre med seg. Da har samtaler med den respektive ungdommen vært hovedfokuset. Det ønsket Solveig Kjeserud i politiet i Follo å gjøre noe med.

– Vi snakker mye med ungdommen, men hva med foreldrene, har jeg tenkt på en stund, sier Kjeserud til Østlandets Blad.


Vil møte foreldre i samme situasjon

Kjeserud tok da kontakt med rustjenesten i kommunen for å få til et samarbeid. Det har nå ført til pilotprosjektet «Parenthood rus».

I den rykende ferske folderen de har laget, står det blant annet at tilbudet skal være et pusterom for foreldre til unge med rusutfordringer. Her kan du møte andre mødre og fedre med tilsvarende eller lignende opplevelser.

I forkant av publiseringen som skjedde på Mork i Ski mandag ettermiddag, har prosjektgruppen jobbet iherdig med å finne temaer som er vesentlige å snakke om i slike grupper. Avgjørelsen på aktuelle temaer, har skjedd etter samtaler med familier som er i samme situasjon, med rusavhengige ungdommer.

Ingenting å frykte

– Vi har kommet frem til ni aktuelle punkter som deltagerne kan velge blant ved første samling. Hvilke temaer som skal snakkes om, vil bli avgjort første kveld, blir ØB fortalt.

Selve samlingene med foreldrene vil starte opp i uke 42 og foregå i et lokale på Mork i Ski. Åtte torsdager på rad vil gruppen møtes. Hver kveld vil starte opp med pizza, før samtalene starter opp.

Initiativtagerne understreker at de vil ufarliggjøre samtaletilbudet.

– Det er ingenting å frykte, vi ønsker å lage et pusterom og støtte foreldre til ungdom som sliter med rusavhengighet. Din erfaring som mor eller far vil kunne være en ressurs for andre foreldre i lignende situasjon.

Siggen har blitt dikt, signert landets mestselgende poet: – Jeg ble litt satt ut. Og rørt

Skal evaluere prosjektet

Ruskontakt for ungdom i Nordre Follo kommune, Kirsti Vinje og utekontakt, Malin Horgmo vil være til stede hver kveld. Ut fra temaene som skal snakkes om, vil andre fagpersoner innen sitt fagfelt, delta i samtalene på Mork.

Tilbudet er gratis og vil bli evaluert etter åtte uker.

Hvis du sitter med flere spørsmål enn svar og føler deg aktuell for en slik gruppe, er det bare å kontakte kommunen på mail: kirsti.vinje@nordrefollo.kommune.no.