Nå reises lyktestolpene langs gang og sykkelveien på Langhus. Ved årsskiftet kan den tas i bruk

Fra Extra-butikken, forbi Puls treningssenter, og langs brua over jernbanen frister den nyasfalterte gang- og sykkelveien til bruk. Nå heises de første lyktestolpene, og prosjektleder i Statens vegvesen antyder årsskiftet som åpningsdato.