OSLO: Fra fredag 1. november blir det igjen innført miljøfartsgrense på noen sentrale strekninger i byen, deriblant gjennom vårt distrikt. Farten senkes til 60 kilometer i timen.

Disse strekningene er:

  • Riksvei 4 Sinsen-Grorud
  • Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen
  • Riksvei 163 Østre Aker vei Økern-Stovner
  • E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra klokken 06:00-22:00).

Kan bli avviklet i løpet av vinteren

Miljøfartsgrensen vil gjelde frem til luftmålinger og meteorologiske forhold tilsier at det ikke lengre er behov, senest 1. mai.

– Vi følger med på luftkvaliteten i Oslo løpende, og vil vurdere underveis om miljøfartsgrensen kan avvikles for en periode midtvinters hvis forekomsten av svevestøv er lav, sier Henrik Ness Mikkelsen i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Han legger til:

– Vi ønsker å få flere til å overholde miljøfartsgrensen. Den gir ingen effekt uten at vi får en reell fartsreduksjon. Derfor er det viktig at vi innfører miljøfartsgrense når det er mest nødvendig, og at den oppheves når det ikke er behov.

Tidligere var det miljøfartsgrense i et fastsatt tidsrom fra 1. november til utpå våren, uavhengig av hva luftmålinger viste.

Forrige sesong var det for første gang et opphold i miljøfartsgrensen midtvinters, samtidig ble perioden forlenget på våren.

– Det førte til en mer målrettet bruk av miljøfartsgrensen i de periodene hvor behovet var størst. Vi håper det kan bidra til at flere respekterer fartsgrensen, sier Mikkelsen.

LES OGSÅ: E6 Skulleruddumpa topper ulykkesstatistikken: – Vi følger ulykkessituasjonen kontinuerlig

Ett av flere tiltak

Han minner om at miljøfartsgrensen ikke er frivillig, og den gjelder for alle typer kjøretøy. Kjører du for fort på disse strekningene, risikerer du samme reaksjon fra politiet som overalt ellers.

Miljøfartsgrensen er for øvrig ett av flere tiltak for å bedre luftkvaliteten i Oslo. Vasking og feiing av veinettet, støvdemping ved bruk av magnesiumklorid og kommunens piggdekkavgift er andre virkemidler som brukes.

– Det er den samlede effekten av disse tiltakene som fører til bedre luftkvalitet, sier Mikkelsen.

Politiet kan håndheve

Registrerte fartsmålinger viser for øvrig at mange ikke senker farten tilstrekkelig her. På dette området har man derfor et potensiale.

Da miljøfartsgrense først ble innført, var det tvil om politiet hadde hjemmel til å bøtelegge noen for brudd på en midlertidig fartsgrense som dette – også om dette var noe politiet ville prioritere. Men etter hvert fikk man en avklaring som ga politiet ryggdekning til å håndheve miljøfartsgrensen.

Artikkelen er publisert i samarbeid med Broom.no.