Nå skal Vibeke fra Ski gjøre om denne telefonkiosken i Vestby

Etter tre år er prosjektet i gang. I 2020 blir telefonkiosken i Hølen og Hvitsten gjort om til et minibibliotek.