Nå star­ter en­de­lig job­ben med å til­ret­te­leg­ge for buss på Vill­en­ga: – Vi har egent­lig ikke noen unn­skyld­ning for at vi har blitt for­sin­ket

Kom­mu­nen har lo­vet buss på Vill­en­ga både to og tre gan­ger. Siste lov­nad fra virk­som­hets­le­der og ord­fø­rer var at bus­sen skul­le be­gyn­ne å gå i no­vem­ber. Siste opp­da­te­ring fra kom­mu­nen er at job­ben star­ter nå og at ny buss­tra­sé skal stå klar til jul­af­ten.