Politi, skole, næringsliv og samferdsel

I 2020 nådde vi målet om to politifolk per 1000 innbyggere. Flere elever fullfører skolen, vi har kuttet i helsekøene, rekordmange starter nye bedrifterog vi slår eksportrekord for næringslivet. Vi har investert i klimateknologi som hydrogen, karbonfangst og lagring. Vi har også bygget veier og jernbane som aldri før, det skal vi huske når de som overtar åpner veistrekninger og klipper utallige snorer fremover.

Reformer for fremtiden

Jernbanereformen bedrer tilbudet og vil redusere kostnadene med 12 milliarder kroner, sammenlignet med kostnadene i 2019. Resultatet av Nye Veier er raskere utbygging, 25 milliarder i reduserte kostnader og 34 milliarder i økt nytte. Vi har gjennomført ABE-reform for å effektivisere offentlig sektor. Vi har hatt kommunereform, politireform og sykehusreform mens venstresiden er svært skeptiske til innovasjon og private aktører. Det er bare å se til Ap-styrte Oslo og Bergen hvor de har brukt tre år på å kjøpe private barnehager for minst en milliard kroner. Dette ville vi heller brukt på skolepsykologer, flere lærere, bedre kollektivtransport og flere sykehjemsplasser.

Skattelette og økt velferd

Samtidig som vi har investert i fremtiden, har vi også tenkt på hvordan vi forvalter skattepengene våre og hvordan vi får mer velferd ut av hver krone. Vi vet at mer skatt ikke betyr mer velferd. Det har vi vist gjennom våre åtte år i regjering, når vi har gitt skattelette til norskeide bedrifter, familier, studenter og pensjonister.

Flere private arbeidsplasser

Før koronapandemien traff oss, hadde vi lav arbeidsledighet og solid vekst i norsk økonomi. De siste to årene før pandemien ble fire av fem nye jobber ble skapt i privat sektor. Vi har også sørget for forenklinger for næringslivet på 28 milliarder kroner. Men vi var ikke ferdige – vi skulle gjerne fortsatt dette arbeidet og kuttet rapportering og byråkrati for ytterligere ti milliarder.

Pasientens helsetjeneste

Vi har gjennom de siste 8 årene satt pasienten i fokus – ikke systemet. Med Bent Høie i førersetet har vi gitt valgfrihet til den enkelte, på statens regning. Vi har innført pakkeforløp for dem som rammes av kreft, og vi var i gang med å innføre pakkeforløp for skjelett og muskelsykdommer. I tillegg var det et stadig sterkere fokus på kvinnehelse. Vi planla også å utvide retten til fritt behandlingsvalg. Dette har vi gjort for at personer som rammes av sykdom skal få hjelp så fort som mulig. Kortere ventetid gir kortere sykemelding og en raskere vei tilbake i jobb og familieliv.

Veien videre

Den borgerlige regjeringen har skapt mer og inkludert flere i arbeidslivet. Den har forenklet og forbedret Norge til det beste for innbyggerne gjennom viktige reformer.

Nå starter en ny hverdag. Vi skal fortsette å kjempe for Høyres politikk og våre løsninger i neste stortingsperiode, selv om det blir i opposisjon. TUSEN TAKK FOR TILLITEN – jeg lover å gjøre mitt beste!

Anne Kristine Linnestad, stortingsrepresentant Høyre, Langhus