NORDRE FOLLO: Pårørendeundersøkelsen «Ivaretatt» har vært tilgjengelig for alle pårørende i hele landet i flere år, men få pårørende i Nordre Follo har benyttet seg av den.

– Andre kommuner har hatt gode erfaringer med å se på svarene fra undersøkelsen, men her i Nordre Follo har det kun vært en håndfull besvarelser. Vi innser at vi ikke har opplyst innbyggerne godt nok, og håper med å gå ut med dette, vil føre til at flere vil svare på undersøkelsen, oppfordrer rådgiver Anette Sigtun i utviklingsteamet i helse og mestring.

LES OGSÅ: Arne (86) fikk vite at han ikke lenger fikk bruke trappeheisen han betalte monteringen av – og som han betaler strømmen til

Undersøkelsen «Ivaretatt» er en digital undersøkelse som ligger ute på nettsidene til Pårørendesenteret, og kommunen vil også gjøre den tilgjengelig på sine nettsider.

– Det er en flervalgsundersøkelse hvor det blir spurt om blant annet alder, tjenester som blir brukt og ivaretagelse. Vi ser at veiledning og opplæring ofte er det som skal til for at de pårørende føler seg ivaretatt og blir sett på som en ressurs, sier Sigtun videre.

Les også

Lise er redd for at mamma skal bli syk av å passe på sin syke mann

Hun får støtte av kommunedirektør Øyvind Henriksen som mener svarene fra en slik undersøkelse vil vise om hva ønskene er, og hva kommunen kan gjøre for å hjelpe.

– Pårørende er en kjemperessurs som ikke alltid føler seg anerkjent. Ved ikke å anerkjenne de pårørende, kan vi i verste fall få dobbelt opp med behov. Og det ønsker vi ikke, sier Henriksen.


Håper på mange svar

De er begge klare på at jo flere som besvarer undersøkelsen, jo bedre blir grunnlaget for å gjøre eventuelle endringer.

– Vi ønsker å benytte undersøkelsen som en medvirkningsmulighet og til tjenesteutvikling, sier Sigtun.

– Jeg gleder meg til å se resultatene. Vi vil nok bli utfordret på en del ting, men samtidig mener jeg at vi gjør mye bra. Jeg vet at vi må bli bedre på å kommunisere hva kommunen kan hjelpe med og hvor de pårørende kan få annen hjelp som kommunen ikke gir, sier Henriksen.

Jo flere som besvarer undersøkelsen, jo bedre innsikt får kommunen i hvor skoen trykker.

– Å være pårørende er ofte en maraton og ikke en sprint, sier Sigtun.

Oppfordrer

De ansatte innen helse og mestring er nå blitt informert om undersøkelsen, og har fått beskjed om å informere om den videre til pårørende. Det er også blitt hengt opp plakater på fastlegekontorene og i bibliotekene i kommunen.

– Er det noen som ikke er tekniske nok til å fylle ut undersøkelsen digitalt, håper vi at de får hjelp av noen til å fylle ut. Det er også mulig å få hjelp på innbyggertorget, oppfordrer Sigtun.

– Hvor mange håper dere vil svare på undersøkelsen?

– I andre kommunen har svaroppslutningen vært på et 100-talls pårørende. Jo flere svar, jo bedre, oppfordrer kommunedirektøren.

Undersøkelsen starter 1. desember og varer til mars 2023.

I mai neste år håper Henriksen og Sigtun at en rapport vil gi dem svar på hva de kan gjøre bedre, og hva de pårørende i kommunen mener der bra.