Nabo har tatt i bruk deler av Trekantkvartalet

I det siste har det vært aktivitet på tomta i Trekantkvartalet. Eiendommen som grenser mot Idrettsveien, Skoleveien og Sanderveien, tilhører Ferd Eiendom, men aktiviteten er ikke deres.