Naboene protesterte høylytt da utbygger ville bygge blokker i Kirkeveien i Ski - neste år legges 170 leiligheter ut for salg

Første tomtekjøp ble allerede gjort i 1998, så da er det kanskje ikke så rart at utbygger ivrer etter å komme i gang. Prosjektet er et samarbeid mellom AF Eiendom og Selvaag Bolig og det jobbes nå mot salgsstart i andre halvår 2020.