Det handler om fryktelig dårlig planlegging, om dårlig forståelse for intensjonene i regelverket fra FHI, og om dårlig moral.

Det er mulig noen vil sette dette på konto for dårlig politisk håndverk, men det dreier seg lite om politikk. Det er bare dårlig håndverk, og et ufokusert forsøk på å opprettholde et regelverk som er ment å være rettferdig og forutsigbart.

Den over ett år lange dugnaden vi er inne i for å begrense smitte, og ikke overbelaste helsevesenet, er avhengig av at folk føler at belastningen er noenlunde likt fordelt, og at systemet er rettferdig. Vi klarer å forholde oss til at noen er prioritert foran andre i vaksinekøen, så lenge det er forutsigbart. Når noen går bakveien inn i vaksinelokalet, mens den endeløse køen venter tålmodig på utsiden, oppleves det instinktivt som galt. Når de samme menneskene som til daglig er valgt for å passe på beredskapen i kommunen, sikrer seg selv fremfor å opprettholde et regelverk de er satt for å forvalte, oppleves det som misbruk av en makt man er tildelt av folket.

Selvsagt skal alle vaksinedosene brukes, fremfor å kastes. Men restdosene må brukes der de har mest effekt, og ikke deles ut der det er enklest. I en liten kommune som Ås, med korte avstander, er det nok av lærere eller andre trengende i andre vaksinasjonsgrupper som enkelt kan stille opp på kort varsel. Vi gjør tross alt lite annet enn å sitte hjemme og vente på vaksinen, og at pandemien skal gå over. Å tenke at en skolesjef på et kommunalt kontor bør få vaksinen før lærere som daglig omgås den gruppen med størst smitteutvikling, er ubegripelig for de fleste.

Hvis vaksineringsrekkefølgen har vært uklar – og reservelisten kommunalt topptung – må det ryddes opp. Først og fremst fordi vi må ha tillit til at våre ledere handler på vegne av oss alle, og ikke seg selv.

All uklarhet må fjernes.

I hvert fall før kommunetoppene skal ha vaksinedose to.